Akkrum.net

De Oekraïense vluchtelingen gaan naar Hotel Heerenveen (op de foto) nu de opvang in Akkrum niet doorgaat.

De opvang van Oekraïners in Akkrum is van de baan, omdat de gemeente niet van alle betrokken partijen toestemming had. De uitbaatster van hotel-restaurant Goerres was akkoord, maar toen de plannen wereldkundig werden gemaakt, moesten verhuurder en hyptheekverstrekker nog ja zeggen. Die toestemming laat zo lang op zich wachten dat de gemeente de 38 Oekraïners voor Akkrum nu in Heerenveen opvangt.

,,Het duurde ons te lang, vandaar dat we overstappen op plan B’’, reageert burgemeester Tjeerd van der Zwan. De gemeentelijke opvanglocatie in Hotel Heerenveen wordt uitgebreid met zeven of acht chalets, terwijl een aantal kamers wordt gesplitst. Het huidige aantal van 180 opvangplekken wordt daarmee naar de benodigde 240 uitgebreid.

In een poging om versneld toestemming te krijgen, heeft de gemeente de gesprekken met verhuurder Frans Goerres en de Rabobank als hypotheekverstrekker van de huurster overgenomen. ,,Het was nog niet goed geregeld en wij wilden er vaart achter zetten’’, aldus Van der Zwan.

Verhuurder Frans Goerres zat samen met zijn hypotheekverstrekker in het overleg met de gemeente. ,,De opfang moat goed regele wurde. Oan de rigels yn it hierkontrakt koene se net foldwaan en dan hâldt it op’’, aldus Goerres, die zegt ook plotseling met de opvangplannen te zijn geconfronteerd. Hij bestrijdt dat het een geldkwestie is. ,,Sa is it net.’’ Goerres vindt het jammer dat de Oekraïense vluchtelingen geen plek in Akkrum krijgen. ,,Ik bin bliid dat de minsken no oars ûnderdak fine.’’

Uitbaatster Margaretha Wierda is teleurgesteld over de gang van zaken. Ze had alle voorbereidingen voor de opvang al getroffen. ,,De gemeente soe de keamers hiere, de ferhierder hie earder ek al ja sein. Wysels wiene hielendal klear foar de ûntfangst fan de gesinnen.’’ Ze las vrijdagmiddag in de media dat de gemeente niet langer wilde wachten en de opvang in Akkrum niet doorging, na een gemist telefoontje van burgemeester Van der Zwan. Wierda en Van der Zwan hebben komende maandag een gesprek over de gang van zaken.

Tijdens een inloopavond op woensdag 14 december 2022 (aanvang 19.00 uur) wil Margaretha Wierda in hotel Goerres aan omwonenden en andere partijen een toelichting geven.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)