Akkrum.net

Een bijeenkomst met vluchtelingen uit Oekraïne in Doarpskeamer Akkrum

De opvang van Oekraïense vluchtelingen in hotel Goerres te Akkrum gaat niet door. Reden is dat ,,meerdere partijen die onderling afspraken moeten maken en deze goed moeten vastleggen. De tijd die dat gaat kosten is er niet; de opvanglocatie is immers op korte termijn nodig’’, aldus de gemeente Heerenveen in een verklaring. De eerste Oekraïeners zouden 1 december 2022 in Akkrum arriveren.

,,We moesten nog enkele praktische afspraken met de verhuurder en hypotheekverstrekker maken. De huisvesting blijkt achteraf meer voeten in aarde te hebben dan we hadden verwacht. ’’, aldus de gemeente. Na een eerste gesprek met burgemeester Tjeerd van der Zwan ging uitbaatster Margaretha Wierda, die al wel akkoord was, begin november 2022 druk bezig met de voorbereidingen. Ook informeerde ze direct de buurtbewoners. Tijdens een inloopavond voor omwonenden en andere belangstellenden op maandag 21 november 2022 gaven Vander Zwan en ambtenaren tekst en uitleg.

De 38 vluchtelingen die een plekje in Akkrum zouden krijgen, gaan nu eerst naar Hotel Heerenveen, waar al 180 Oekraïners worden opgevangen. De in totaal 240 benodigde plekken worden daar eerst gerealiseerd.

Omwonenden zijn donderdag en vrijdag schriftelijk geïnformeerd. Andere betrokken, zoals Doarpskeamer Akkrum werden vrijdagmiddag gebeld. ,,It is in sneue bak dat it net trochgiet. Teloarstellend ek. Der is in protte enerzjy yn stutsen om it te regeljen'', reageert voorzitter Eelco Sixma van Doarpskeamer Akkrum.

Lees ook:

Foto's: Doarpskeamer Akkrum

Nog geen reacties.

(advertentie)