Akkrum.net

logo romte akkrum nes

In een drukbezochte Doarpskeamer werd door schetsschuit voor jongeren nagedacht over toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in Akkrum-Nes. Waar is plek voor woningen? Want dat er nood is aan...

Meer dan honderddertig inwoners van Akkrum en Nes kwamen op woensdagavond 20 september 2023 naar de informatieavond in Mienskipssintrum Leppehiem om over de opbrengsten van de schetsschuit Romte...

Over het project Romte Akkrum-Nes wordt op woensdag 20 september 2023 een Informatieavond in Mienskipssintrum Leppehiem gehouden. Alle inwoners van Akkrum-Nes hebben de afgelolpen weken een boekje...

Het zit erop De tweedaagse ontwerpconferentie Romte Akkrum-Nes in Mienskipssintrum Leppehiem is afgesloten met een presentatie aan de Friese gedeputeerde Douwe Hoogland. Na de laatste schetssessie...

Burgemeester Tjeerd van der Zwan en wethouder Sybrig Sijtsma hebben een bezoek gebracht aan de tweede dag van Romte Akkrum-Nes. Tijdens hun bezoek werd er door deelnemers aan de hand van de schetsen...

Verwachtingen hooggespannen Aan de start van dag twee van de tweedaagse ontwerpconferentie Romte Akkrum-Nes zijn de verwachtingen hooggespannen. Leveren de inzichten van de afgelopen dag voldoende...

Tijd voor reflectie Na afloop van de tweede schetssessie wordt door de voorzitter en de organisatoren van Romte Akkrum-Nes samen met de landschapsarchitecten gereflecteerd over de opbrengsten....

Veel overeenkomsten tussen groepen De tweedaagse ontwerpconferentie Romte Akkrum-Nes is in volle gang. Na de lunch hebben de verschillende thematafels hard gewerkt aan verschillende ideeën om te...

Aan de tafel met het thema Landbouw, Natuur en Landschap ligt een hoogtekaart op de tafel. Op zich is het niet heel bijzonder om op te merken dat Akkrum en Nes op een verhoging liggen. Het is immers...

Na een korte kennismaking hebben de deelnemers aan de eerste Schetsschuit voor Akkrum-Nes uitgewisseld wat zij als kwaliteit van beide dorpen zien. De eerste schetsen staan daarmee als verslag op...

De eerste kennismaking aan de ontwerptafels Aan drie verschillende tafels wordt vanaf nu gesproken over de ruimtelijke ontwikkeling van Akkrum Nes en omgeving: Landbouw en Natuur, Toerisme en...

It nije buorkjen Bouwe Bakker, trekker van de aanpak voor het veenweidegebied, houdt een inspiratiesessie over de landbouw. Het waterpeil gaat de komende jaren onherroepelijk omhoog. Dat heeft...

De derde inhoudelijke inspiratiesessie wordt verzorgd door Martin Cnossen van Merk Fryslân. Hij geeft de deelnemers een inkijkje in de omslag van denken over toerisme en recreatie in Friesland. Wat...

Landschappelijke kwaliteit Tijdens een korte presentatie neemt landschapsarchitect Reinoud Lindemans de deelnemers van Romte Akkrum-Nes mee in de karakteristieken van het landschap. Door de ogen...

CO2 positief bouwen In een korte bijdrage bood Bouwe de Boer, energiecoördinator bij de gemeente Leeuwarden en projectleider Fossylfrij Fryslân, diverse perspectieven op een toekomstbestendige...

OpeningDe tweedaagse ontwerpconferentie Romte Akkrum-Nes is zojuist door de voorzitter van stichting Akwaseum, Zwier Kroese, officieel geopend. Nadat de dagvoorzitter van deze conferentie, Canisius...

Terwijl de organisatoren van de tweedaagse ontwerpconferentie Romte Akkrum-Nes de laatste voorbereidingen treffen voor de komst van de deelnemers, bezorgt bakkerij Marten Boonstra het gebakje,...

Dinsdag 9 en woensdag 10 mei 2023: Romte Akkrum-Nes - Als je je oor in Akkrum en Nes te luister legt, zijn er ideeën genoeg over waar het heen moet. “Er moeten gewoon woningen bij”, “De...

Plaatselijk Belang Akkrum/Nes heeft samen met stichting Akwaseum het initatief genomen voor het project Romte Akkrum-Nes. Tijdens de tweedaagse ontwerpconferentie gaan inwoners, deskundigen en de...

Een werkgroep uit Akkrum-Nes wil een allesomvattend gebiedsplan voor het tweelingdorp maken. De leden ervan denken daarbij aan woningbouw, infrastructuur, recreatie, bedrijfsterreinen, landbouw,...