Akkrum.net

Als het vanwege de opvang van Oekraïense vluchtelingen ook maar even kan, dan opent hotel-restaurant Goerres in Akkrum in het voorjaar weer zijn terras. ,,It moat wol passe. As elkenien aanst syn of har plakje fûn hat, dan besjogge wy wat mooglik is.’’ Uitbaatster Margaretha Wierda vertelde maandag na afloop van een informatiebijeenkomst dat ze eerst de handen vol zal hebben aan de opvang. Zo’n vijftig omwonenden en andere belangstellenden kwamen langs om van de gemeente Heerenveen te horen wat ze kunnen verwachten.

In de gesprekken met bewoners constateerde burgemeester Tjeerd van der Zwan, die samen met wethouder Gerrie Rozema en een aantal ambtenaren naar Akkrum kwam, vooral grote betrokkenheid. Particulieren vangen sinds maart 2022 al zo’n twintig vluchtelingen op. Het dorp heeft daarmee een zekere infrastructuur voor de hulpverlening liggen, aldus Van der Zwan. Hij noemt het hotel mede om die reden ook uitermate geschikt voor kleinschalige opvang.

Tijdens de bijeenkomst meldden zich direct al vrijwilligers, die willen helpen bij de opvang van de 38 asielzoekers in hotel-restaurant Goerres in Akkrum. De eerste groep vluchtelingen komt 1 december 2022. De reacties op de informatiebijeenkomst waren positief, vertelde Van der Zwan na afloop. Niemand van de bezoekers liet zich in negatieve zin over de opvang in Akkrum uit.

Hulp van vrijwilligers
Tal van praktische punten zijn door de bezoekers van de informatieavond aangesneden. Een deel van hen bood zich direct als vrijwilliger aan. Overbuurvrouw Marianne Bouwman vindt het vanzelfsprekend om een handje te helpen als het nodig is. ,,Dit moet gewoon. Als we iets kunnen doen om ze op weg te helpen, natuurlijk. Het gaat meest om heel hard werkende mensen, die je een warm welkom moet bieden.’’

Buurman Matthee van der Vegt staat er hetzelfde in. Hij woont even verderop en verwacht geen enkel probleem. ,,Ze moeten een plek hebben en het is mooi dat het hier kan.’’ Overlast in de buurt wordt niet verwacht, omdat naar verwachting negentig procent van de vluchtelingen binnen korte tijd werk krijgt en de kinderen overdag naar school of de kinderopvang gaan.

Zekerheid
Burgemeester Van der Zwan begrijpt de opmerking van ondernemersvereniging VOAN, die liet weten het spijtig te vinden dat een dorp als Akkrum met Goerres tijdelijk een belangrijk horeca-etablissement mist. ,,Als dorp moeten we het van de toeristen hebben’’, was de reactie. Van der Zwan zegt het ook van de andere kant te bekijken. Na twee uiterst magere coronajaren kan dit volgens hem ook de redding zijn. ,,Je hebt nu wel een omzet die je anders niet hebt’’, zegt hij.
 
Uitbaatster Margaretha Wierda gaf al eerder aan om die reden voor een half jaar financiële zekerheid te kiezen. Ze hoopt het huidige personeelstekort in haar eigen hotel-restaurant met Oekraïners te kunnen wegwerken, ,,Ik sykje noch in goeie kok'', liet ze breed glimlachend weten.
 

Maximaal 1,5 jaar
De Oekraïners blijven eerst een half jaar. Het contract biedt de optie om na het eerste half jaar de opvang in Akkrum met een jaar te verlengen. Gemeente Heerenveen en Goerres hebben afgesproken dat ze na het eerste half jaar de gang van zaken evalueren en daarna beslissen over verlenging.

De informatievoorziening naar het dorp toe had volgens voorzitter Eelco Sixma van Doarpsbreed Helpt beter gekund. Enkele aanwezigen gaven aan dat ze graag eerder van de plannen voor opvang in Akkrum op de hoogte hadden willen zijn. Het nieuws kwam vorige week donderdagmiddag naar buiten. Niet elke organisatie of betrokkene kon op dat moment worden geïnformeerd. Dat gebeurde grotendeels de volgende dag.

Over de opzet van de inloopavond was niet iedereen tevreden. De aanwezigen konden weliswaar vragen stellen, maar vanwege de decentrale opzet kreeg niet iedereen dezelfde informatie mee naar huis. Liever hadden betrokkenen een centraal geleide bijeenkomst gezien, waarin vragen centraal worden beantwoord. Na afloop daarvan zouden aanwezigen dan eventueel nog aanvullende vragen kunnen stellen.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)