Akkrum.net

Met flinke vertraging gaat de nieuwbouw van een transformatorstation aan de Nije Boarnsterdyk in Akkrum in februari los. Tot het laatste moment is aan de plannen gesleuteld. Extra eisen waren er bijvoorbeeld ten aanzien van de aanplanting, die het gebouw aan het zicht moeten onttrekken. De nieuwbouw in de weilanden langs de zuidelijke afrit van de A32 stuitte op kritiek.

Aannemers zijn inmiddels bezig met de inrichting van de bouwplaats. De bouw zelf start maandag 12 februari. Het transformatorstation zelf kan naar verwachting medio 2025 in gebruik worden genomen. Na de oplevering van het gebouw zelf eind september 2024 neemt het plaatsen van de transformator en alle installaties nog eens zo’n driekwart jaar in beslag. Qirion – met onder andere een vestiging in Leeuwarden - richt het gebouw in en zorgt ook voor het in bedrijf stellen van het station. Aannemer Visser & Smit Bouw neemt de bouwkundige werkzaamheden voor zijn rekening.

Netwerkbeheerder Liander heeft als opdrachtgever van het project omwonenden inmiddels per brief geïnformeerd. Ze kunnen hinder ondervinden van de voorbereidende werkzaamheden. Daar gaat het onder andere om het uitvoeren van grondwerk en het inrichten van het werkterrein, zoals het plaatsen van keten en bouwhekken, de aanleg van een puinbaan en opslagdepot voor grond.

Het nieuwe transformatorstation vervangt het bestaande regelstation aan de Lange Miente 1 te Akkrum. Het is een knooppunt voor de elektrische energievoorziening van onder andere de dorpen Jirnsum, Akkrum, Nes (H), Aldeboarn en Terherne.

Lees ook:

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)