Akkrum.net

In een weiland aan de Nije Boarnsterdyk, pal naast de oostelijke afrit bij Akkrum, komt het nieuwe transformatorstation. Rechts de Brede School Akkrum

De beste locatie voor een nieuw transformatorstation van Liander in Akkrum is een weiland aan de Nije Boarnsterdyk, pal naast de oostelijke afrit van rijksweg A32. Het bestaande regelstation aan de Lange Miente kan de groeiende vraag naar stroom en ook de teruglevering ervan niet aan. Nieuwe zonneparken kunnen niet worden aangesloten. De Zonneweide Leppagreide, dat tussen het spoor en de rijksweg bij het aquaduct is gepland, kan dank zij een op afstand bedienbare schakelinstallatie alvast wel op het stroomnet worden aangesloten.

Liander maakt haast. Nog dit jaar moet de schep de grond in. Over twee jaar moet het nieuwe knooppunt in bedrijf zijn. Pas dan wordt het bestaande station aan de Lange Miente buiten bedrijf gesteld. Het stroomnet rond Akkrum, Nes, Terherne, Aldeboarn en Jirnsum zit op slot. Particulieren kunnen hun zonnepanelen nog wel aansluiten, maar nog meer grote zonneparken of bedrijven niet. Netwerkbeheerder Liander heeft voor het hele gebied de rode vlag gehesen.

Het nieuwe 20 kV-station wordt een half open gebouw van circa 38 bij 8 meter met plat dak en een goothoogte van 4,20 meter. Bliksemafleiders reiken tot 6,5 meter hoogte. Behalve een 20-kiloVolt-installatie krijgt het regelstation ook een 40 MVA-transformator in een aparte cel. Voor de bouw ervan is een relatief groot perceel nodig, omdat ook de veertien stroomkabels ruimte nodig hebben.

Geluidsoverlast voor met name de even verderop gelegen Brede School Akkrum wordt niet verwacht. Liander heeft met de grondeigenaren overeenstemming over aankoop.

Een jaar lang hebben Liander, provincie en gemeente naar een nieuwe locatie in en rond Akkrum gezocht. Drie andere plekken vielen om uiteenlopende redenen af. Met name nieuwbouw in open landschap was een struikelblok. Op de beoogde locatie is dat ook het geval. Met de aanplant van bosschages en bomen wil Liander de nieuwbouw zoveel mogelijk aan het oog onttrekken. De zichtlijn naar de Brede School vanaf de snelweg blijft behouden.

Liander wil de benodigde bestemmingsplanwijziging graag voor 1 juli geregeld zien, omdat anders een andere, tijdrovende procedure moet worden opgestart Burgemeester en wethouder van Heerenveen zijn akkoord met de plannen. De gemeenteraad buigt zich er binnenkort over.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan


Transformatorstation van netwerkbeheerder Liander aan de Lange Miente in Akkrum. Het stroomknooppunt heeft nog steeds een bordje van het Provinciaal ElektriciteitsBedrijf (PEB) Friesland op de gevel.22021050 Akkrum Liander transformatorstation LangeMiente

 

Nog geen reacties.

(advertentie)