Akkrum.net

De documentaire over het weidevogelbeheer in de Soarremoarrepolder in Nes (H) wordt tijdens Bloeiweek Akkrum op donderdag 16 mei 2024 vertoond. Melkveehouder Jan Peenstra houdt dan een inleiding over de weidevogels, die in het 200 hectare grote gebied nestelen en foerageren. De families Peenstra en Voolstra beheren het gebied met drie melkveehouderijbedrijven op een extensieve, biologische en natuurlijke manier met hart voor de weidevogel.

De documentaire ‘De weidevogel in de Soarremoarrepolder: Buorkje temidden fan de greidefugels’ is het resultaat van vier jaar filmen. Natuurfilmer Hans Hut maakte en monteerde de beelden van de weidevogels. De polder is één van de meest bijzondere weidevogelgebieden in Fryslân, met weilanden die ingericht zijn om onder andere de kievit, grutto en tureluur zoveel mogelijk te beschermen om zo veel mogelijk jonge ‘piekjes’ groot te brengen.

Tijdens de avond in De Lantearne houdt Stefien Smeding van landschapsbeheerder It Fryske Gea een lezing houden over de boerderij It Kâthûs in Nes (H), die middenin het gebied staat. De organisatie heeft de boerderij sinds kort in bezit. Ze vertelt ook over de geschiedenis van de unieke polder, waar nog geen ruilverkaveling heeft plaats gevonden.

Nog geen reacties.

(advertentie)