Akkrum.net

Met een wildcamera wordt een nest met vier kievitseieren in een weiland in de gaten gehouden.

Het vangen van steenmarters zorgt voor een groeiend aantal weidevogels dat net uit het ei komt. Dat blijkt uit de pilot in de Soarremoarrepolder bij Nes, waarin nu vier jaar op rij meer eieren uitkomen. Vorig jaar werden veertien steenmarters weggevangen. In totaal 37 procent meer weidevogeleieren kwamen uit ten opzichte van 2017, het jaar van de nulmeting.

In dertien andere weidevogelgebieden werden vorig jaar 141 steenmarters gevangen. Dat was onder andere in de Fjûrlannen bij Aldeboarn en Lytse Deelen bij Haskerdijken. In acht van de weidevogelgebieden zorgde dat voor een afname van predatie. Ongeveer zeventig procent van de nesten kwam uit. In de andere vier gebieden was die afname niet te zien. Dat kwam bijvoorbeeld doordat in verhouding meer vossen de nesten leeghaalden.

Nestcamera’s
Met behulp van 3.800 nestcamera’s is in vijftig weidevogelgebieden het aandeel van de steenmarter bij het leeghalen van de nesten onderzocht. De afgelopen vier jaar had de steenmarter over al die gebieden het grootste aandeel. In het zuiden en oosten van de provincie had de vos ook een behoorlijk aandeel. Verder werden zwarte kraai, bruine rat, huiskatten en kleine marters zoals hermelijn gezien.

Ook is onderzocht of kleine marters zoals hermelijn, wezel en bunzing meer nesten zouden leeghalen als er meer steenmarters gevangen zouden worden. De aanleiding was een verhoogde nestpredatie door deze soorten in 2020. Onderzoek laat zien dat er geen direct verband is, maar dat het mogelijk door de vele muizen dat jaar kwam. Afgelopen jaar nam de nestpredatie door de kleine marters weer af.

Betrokken partijen evalueren dit jaar de pilots en de uitkomsten van de onderzoeken van de afgelopen jaren om de verdere koers van het steenmarterbeheer te bepalen. Provinciale Staten worden over de verdere koers van het steenmarterbeheer geïnformeerd.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Met een wildcamera wordt een nest met vier kievitseieren in een weiland in de gaten gehouden.

Nog geen reacties.

(advertentie)