Akkrum.net

Het leven van de weidevogel begint in de bodem

Het nieuwe voorjaar van de Soarremoarrepolder bij Nes (H) is nu al te zien in de film van natuurfilmer Hans Hut, die voorlopig alleen online is te bekijken. De cineast verzamelde de beelden van nestelende en fouragerende weidevogels in de afgelopen vier lentes. Het 200 hectare grote gebied ten noorden van het riviertje De Boarne tussen Aldeboarn en Akkrum is het vogelrijke decor in de drie kwartier durende videofilm “Soarremoarre, buorkje temidden fan greidefûgels”

De veehouders in het gebied doen hun werk te midden van de weidevogels. De Voolstra’s en de Peenstra’s beheren hun grond al decennia op biologische wijze. In het veenweidegebied hanteren ze een hoog slootwaterpeil, ze gebruiken ruige stalmest en zorgen dat graslanden vol kruiden staan. Delen ervan zetten ze onder water, zodat vogels in de zogeheten plas-drassen volop eten kunnen vinden. Maaien en beweiden staat in dienst van de weidevogels. Dank zij de inzet van de veehouders voor de natuur is in de Soarremoarrepolder een grote populatie weidevogels te vinden, die op andere plaatsen rond Akkrum soms volledig is verdwenen.

De film geeft niet alleen een beeld van de aanwezige weidevogels, maar ook de manier van boeren. Behalve de Peenstra’s en de Voolstra’s komen ook deskundigen en onderzoekers op het gebied van bodembeheer, landbouw en vogels aan het woord. De nazorgers Tjerk de Vries, Keimpe de Vries en Wim van Gorkum werkten ook mee. Geert Peenstra schreef het script, voerde de regie en deed de voice-over: ,,Ik kende Hans Hut al veel langer en belde hem destijds op met de vraag of hij een film wilde maken van de prachtige weidevogelnatuur, die er binnenkort wel niet meer zal zijn.’’.

Japanse koe
De boerderij De Nije Pleats van Geert en zoon Jitze Peenstra is sinds 1997 overgeschakeld naar de biologische landbouw. Peenstra senior koos in 2010 voor een volledige overstap naar natuurlijke landbouw, waain ook weidevogels volop de ruimte krijgen. In die periode is hij ook begonnen met het houden van de Japanse Wagyu-vleeskoeien. Hij startte met 16 embryos en heeft nu zo'n 120 koeien. Jan Peenstra, Anne Voolstra en Broer Voolstra hebben er hun melkveehouderijbedrijven.
 
Film voor onderwijs
De Soarremoarrepolder is een van de meest bijzondere weidevogelgebieden in Fryslân, zeggen de families Peenstra en Voolstra. ,,We willen boer en burger enthousiast maken voor de de prachtige weidevogelnatuur van het authentieke boerenland en bijdragen aan het herstel ervan’’. De Stichting Greidefûgelgebiet Soarremoarre betaalde de film, die ook voor onderwijsdoeleinden gemaakt, uit subsidie van onder andere Provinsje Fryslân.
 
Bekijk de film op www.weidevogelfilm.nl
 

Beeld uit videofilm: Hans Hut

Melkveehouder Anne Voolstra (m) vertelt in de film over de weidevogels en het boerenbedrijf. Links zijn zoon Broer Voolstra en rechts Geert Peenstra.220312 Nes weidevogelfilm Anne Voolstra en anderen

Nog geen reacties.

(advertentie)