Akkrum.net

Wetterskip Fryslân heeft zandzakken aangebracht langs een sloot bij een duiker langs de Meinesleat ter hoogte van vakantiecentrum Spring in Akkrum. De duiker naar de Meinesleat is afgesloten om het achterliggende gebied te beschermen tegen het hoge water. Het peil in de Friese boezem was woensdagavond volgens het meetpunt bij de brug over de Nessersyl tot 17,4 centimeter onder NAP gestegen. Dat is bijna 35 centimeter boven het streefpeil.

Over een lengte van zo’n dertig meter rond de duiker zijn eren paar honderd zandzakken gelegd. Het gaat om de kleine exemplaren, die gevuld en wel vanuit het voorraadpunt in Joure met een vrachtwagen zijn aangevoerd.

Wetterskip Fryslân pompt het regenwater sinds vrijdagochtend weer uit de polders rond Akkrum, waar sommige sloten tot over de rand waren gevuld met regenwater. Het waterschap wachtte daar zo lang mogelijk mee. ,,We hebben de afgelopen dagen nadrukkelijk de bergingscapaciteit in polders gebruikt om de druk op de boezem te verlagen.’’, aldus een woordvoerster.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Grote schommelingen in de waterstanden bij de bruggen in Nes (H). Bij de brug op de foto komt het water vanuit Aldeboarn, waar twaalfhonderd zandzakken zijn gelegd, door de relatief smalle Boarn naar Akkrum. Daar krijgt het water weer ruimte. Het meetpunt bij de brug over de Nesker Sylroede - even verderop - is een van de dertig punten, waar de gemiddelde boezemwaterstand in Fryslân en het Groninger Westerkwartier wordt bijgehouden. Het streefpeil is 0,52 cm onder NAP. 240105 Nes waterstanden

Nog geen reacties.

(advertentie)