Akkrum.net

De enorme regenbuien van de afgelopen dagen zorgen voor hoge waterstanden op de Friese boezem. Het waterpeil in De Boarn is aanmerkelijk hoger dan anders, terwijl de sloten in de polders om Akkrum en Nes voller staan dan anders. Wetterskip Fryslân zet de gemalen in deze polders, die op de boezem spuien, zo laat mogelijk in. Daarmee wordt extra opvangcapaciteit gecreëerd.

Het waterpeil stond bij de brug over de Nesker Sylroede op Oudjaarsdag nog op 47,8 centimeter onder NAP. Drie dagen later - op woensdag 3 januari 2024 - was het water tot 18,5 centimeter onder NAP gestegen. Het meetpunt bij Nessersyl is een van de dertig punten, waar de gemiddelde boezemwaterstand in Fryslân en het Groninger Westerkwartier wordt bijgehouden. Het streefpeil is 0,52 cm onder NAP. Het grootste stoomgemaal ter wereld, het D. F. Woudagemaal in Lemmer, is in korte tijd opnieuw ingezet om zoveel mogelijk water op het al overvolle IJsselmeer te lozen.

Zandzakken in Aldeboarn

Het hoge water zorgt in De Boarn in Aldeboarn voor problemen. In het relatief smalle gedeelte in het dorp steeg het peil snel. Aan de noordkant, ter hoogte van de straten Westein en Weaze, zijn woensdagmiddag over een lengte van 240 meter 1200 zandzakken aangebracht. Het hoge water komt vanuit Aldeboarn richting Akkrum, maar zal daar naar verwachting geen problemen veroorzaken. In de september 2021 hield het waterschap nog een oefening met het plaatsen van zandzakken op hetzelfde gedeelte in Aldeboarn.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

De Kromme Knilles bij Akkrum: het hoge water reikt tot aan de winterdijk240103 Akkrum hoogwaterDeBoarn zomerdijk 10000

 

De grond is verzadigd, de bermen zijn kletsnat en zacht.240103 Akkrum hoogwaternatteberm 10000

 

Een laag gelegen punt van een weiland is onder water gelopen.240103 Akkrum weilanden 1 10000

Nog geen reacties.

(advertentie)