Akkrum.net

Wetterskip Fryslân verhoogt kering langs Kromme Knilles
Wetterskip Fryslân verhoogt kering langs Kromme Knilles

Tussen Akkrum en Oude Schouw, aan de zuidkant van de Kromme Knilles, wordt de waterkering door Wetterskip Fryslân verbeterd en weer op hoogte gebracht. Met het verbeteren van de kering over een lengte van ongeveer 3 kilometer voldoet deze weer aan de eisen en wordt de wateroverlast beperkt.

Wat is een waterkering?

In het werkgebied van Wetterskip Fryslân liggen diverse waterkeringen die het waterschap beheert en onderhoudt. Een waterkering is een dijk langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten), veroorzaakt door extreme neerslag en vaak met opstuwing van water door wind, het water tegen. De keringen beschermen het achterliggende gebied tegen wateroverlast.

Aanpak kering Kromme Knilles

Het werk aan de polderdijk langs de Kromme Knilles is onderdeel van een groter project ‘Verbeteren waterkeringen Centraal Fryslân’. Het waterschap controleert eens in de zes jaar of de waterkeringen in haar werkgebied voldoen aan de veiligheidsnormen. Uit deze controle blijkt dat diverse keringen op allerlei locaties in de gemeenten Heerenveen, Smallingerland en Tytsjerksteradiel niet hoog en/of stabiel genoeg zijn. Meestal komt dit door bodemdaling (door natuurlijke processen en menselijk ingrijpen) of door een achterliggende sloot. Dit betekent niet dat je gelijk gevaar loopt.

Nog 200 kilometer te gaan

In totaal beheert Wetterskip Fryslân 3.300 kilometer aan waterkeringen. Op dit moment heeft het waterschap meerdere projecten lopen waarbij keringen worden opgehoogd. De komende jaren wordt nog ongeveer 200 kilometer aangepakt.

Nog geen reacties.

(advertentie)