Akkrum.net

Het werk aan de Mounedyk en Ulbe Twijnstrawei in Akkrum ligt redelijk op schema. De aanleg van een extra regenwaterriool en vernieuwing van het bestaande riool voor afvalwater kan voor de kerstdagen worden afgerond, is de verwachting. Alle verkeer kan er dan ook weer langs.

Vanwege onverwachte werkzaamheden liep aannemer WMR een weekje vertraging op. Zo’n 135 meter lange riolering verkeerde in slechte staat en moest ook worden vervangen. ,,Dat kwam goed uit, omdat ook de waterafvoer vanaf de woningen niet goed functioneerde vanwege de te ondiepe ligging’’, aldus een woordvoerder van de gemeente. De krappe ruimte in de bodem onder de weg zelf is een probleem: het nieuwe riool past maar net naast alle nutsleidingen.

Extra regenwaterafvoer Poiesz
Voor de afvoer van het regenwater vanaf de Poiesz en het nieuwe parkeerterrein is een extra riolering aangelegd. Het nieuwe gedeelte behelst zo’n 380 meter aan beton- en pvc-buizen met een diameter van 700 tot 250 mm. De aanlegdiepte is ongeveer 1,75 meter minus maaiveld. In een eerder stadium heeft aannemer Thomassen uit Akkrum zo’n honderd meter regenwaterriool op het terrein van Poeisz aangelegd voor afvoer naar de Mounedyk. De stelsels worden op elkaar aangesloten.

Het bestaande riool voor afvalwater van circa 175 meter lengte wordt door een pvc-buis van 250 mm doorsnee vervangen. Wellicht komt daar nog 75 meter vanaf It Achterom richting Buorren bij, maar dat is afhankelijk van de kwaliteit van de bestaande riolering. Alle straatkolken in het gebied worden op het nieuwe stelsel aangesloten.

Kruising asfalteren
Behalve de kruising van de randweg met de Feansterdyk is ook die met De Loads tijdelijk van menggranulaat voorzien. De halfverharding op onderdelen van het traject is vervelend voor aanwonenden, aldus de gemeente,maar belangrijk om zettingen van de aangevulde sleuven op te vangen. De kruisingmet De Loads worden binnenkort van een eerste laag asfalt voorzien. In het voorjaar 2023 volgen de tussenlaag en deklaag. De kruising met de Feansterdyk  wordt na afstemming met de aanwonenden aansluitend aan het rioleringswerk aangelegd.

Herinrichting
Over het plan voor de herinrichting van de Mounewei en Ulbe Twijnstrawei zijn gesprekken met de bewoners geweest. De nieuwe versie is aan de wensen en eisen van bewoners en gemeente aangepast. De bewoners kunnen het nieuwe plan binnenkort in de brievenbus verwachten. Als alle partijen akkoord zijn, zoekt de gemeente een aannemer voor de uitvoering ervan.

Lees ook:

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)