Akkrum.net

Het doorgaande verkeer in de Buorren in Akkrum is zo'n drie weken gestremd vanwege de aanleg van nieuwe nutsleidingen. De gietijzeren waterleiding uit de jaren vijftig of zestig wordt vervangen door kunststof. Het stroomnet wordt verzwaard en ook de gasleiding wordt vernieuwd.

Drie complete paardenskeletten zijn gevonden bij graafwerkzaamheden aan de Mounedyk in Akkrum. Een graafploeg trof de botten aan in de bodem op ongeveer een meter diepte. Ze dateren uit een periode van voor 1900, vertelt archeoloog Jaime van der Heul van bureau De Steekproef. Nader onderzoek moet de precieze ouderdom opleveren. Op de plek stond tot het eind van de Tweede Wereldoorlog een schuur met vee en een hooiberg.

Van der Heul noemt de vondst bijzonder; niet vaak worden drie vrijwel complete skeletten van paarden bij elkaar gevonden. Hij en zijn collega doen al sinds het begin van de graafwerkzaamheden op de Mounedyk, UT-wei en sinds deze week ook in de Buorren onderzoek. Netwerkbeheerder Liander verzwaart daar het stroomnet en waterbedrijf Vitens vernieuwt de leidingen. Het gebied vanaf de brug in het dorp tot aan het nieuwe transformatorstation behoort tot de terp van Akkrum, die als archeologisch waardevol wordt gekenmerkt.

De medewerkers van aannemer Baas hebben allerlei vondsten gedaan. De beide archeologen hadden vorige week acht zakken vol. Meest gaat het om botresten en aardewerk. Ze komen uit het huishoudelijk afval, dat samen met klei en mest voor het ophogen van de terp werd gebruikt. De ouderdom van de vondsten is een schatting: uit de periode van 1600 tot 1900, vertelt Van der Heul.

De bodem in de terp van Akkrum is vanwege de aanleg van leidingen de grond al vaak geroerd. Echt bijzondere vondsten worden naar verwachting niet meer aangetroffen. De medewerkers van de aannemer troffen het vorige week nog wel, vertelt een van hen. Hij zette de spade in de bodem op een plek waar vroeger een mestvaalt moet hebben gelegen. ,,It stonk dêr ferskrikkelik nei stront.’’

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan


Botten en aardewerk uit de periode van naar schatting 1600 tot 1900, in elk geval meer dan 120 jaar oud.Botten en aardewerk uit een opgraven in de terp van Akkrum.

Archeoloog Jaime van der Heul schraapt de bodemlagen voorzichtig af.22050451 Akkrum Buorren terp archeologie

Nog geen reacties.

(advertentie)