Akkrum.net

Natuurbeheerder It Fryske Gea zoekt voor stelpboerderij It Kathûs in Nes (H) een uitbater. Voor een kansrijke exploitatie worden ondernemers uitgenodigd, die hun ideeën tijdens speciaal te beleggen bijeenkomsten kunnen kunnen toetsen. De speurtocht naar ideeën start op dinsdag 14 mei 2024 met rondleidingen voor omwonenden. Zij kunnen een kijkje op de boerderij nemen en alvast over de plannen van It Fryske Gea brainstormen.

De open middag met drie rondleidingen wordt tijdens de week van Akkrum-Nes Bloeit georganiseerd. It Fryske Gea heeft zelf wel een plan, maar wil van de bezoekers ideeën horen over naar een nieuwe bestemming voor It Kathûs, die een gezonde exploitatie, respect voor het unieke, omliggende landschap en rust voor de weidevogels met zich meebrengt.

It Fryske Gea werd twee jaar geleden eigenar van de stelpboerderij en het ruim veertig hectare weidevogelgebied. De grond is inmiddels in pacht uitgegeven voor agrarisch natuurbeheer. De vervallen boerderij is inmiddels wind- en waterdicht gemaakt. Bezoekers kunnen het pand niet op eigen gelegenheid bezichtigen.

Foto's: It Fryske Gea

Nog geen reacties.

(advertentie)