Akkrum.net

Het dorp Staphorst raakte in 1998 zijn melkbussen kwijt, Akkrum heeft er anno 2022 twee bussen voor ideeën bij.

Inwoners van Akkrum en Nes kunnen ideeën voor hun dorpen komende tijd op twee verschillende plaatsen kwijt. Het DenkTankTeam Actief Akkrum wil uiterlijk 1 februari 2023 de digitale formulieren met plannen binnen hebben. De werkgroep 1Miljoen MiniMissies staat op zaterdag 21 januari 2023 met een caravan op het parkeerterrein in het centrum van Akkrum om passanten te peilen.

Beide initiatieven staan los van elkaar. Het DenktankTeam werkt vanuit de verenigde ondernemers in Akkrum en Nes, de VOAN. Het geld voor de projecten, die binnenkomen en worden gehonoreerd, komt uit de kas van de ondernemersvereniging. De commissie heeft al ideeën ontvangen, maar kan er nog meer gebruiken.

De stichting 1 Miljoen MiniMissies heeft een bedrag van 50.000 euro voor vijf dorpen in evenveel gemeenten in Zuidoost-Friesland. Het geld komt uit het fonds van de RegioDeal Zuidoost-Friesland. De eerste twee wensen voor het project 1 Miljoen MiniMissies in Akkrum en Nes lagen een jaar geleden bij de start al op tafel. De initiatiefnemers, Gretha Oost, Karin Langhout-Elzinga en Miranda Tamminga, gaan nu verder om hun dorpen ,,nog mooier, socialer en duurzamer te maken’’.

- 1 februari 2023 Deadline indienen wensen DenkTankTeam Actief Akkrum
- 21 januari 2023 1 Miljoen MiniMissiesCaravan op parkeerterrein Poiesz

Foto: Noordoost.nl/Peter Wouda

Lees ook:

Nog geen reacties.

(advertentie)