Akkrum.net

De gemeente Heerenveen doet er alles aan om het verkeer rondom het FlowerPowerfestival en de Shantydag in goede banen te leiden. De afsluiting na de bouwvakvakantie van de kruising Feansterdyk en UT-wei komt de organisatoren ervan slecht uit. Ze willen graag een vrije doorstroming van het verkeer, zodat de mogelijkheden voor parkeren volop benut worden. Het afsluiten van de kruising zou voor problemen kunnen zorgen.

Aannemer WMR uit Rinsumageest start komende maandag met het vervangen van de riolering in een deel van de UT-wei en Mounedyk. De aansluiting op het hoofdriool in de Feansterdyk maakt de afsluiting van de kruising nodig, aldus een woordvoerder van de gemeente. Het hele werk duurt tot begin december van dit jaar.

Beide evenementen stonden niet bij de gemeente op het netvlies. De woordvoerder vertelt nog wel naar eventuele activiteiten in die periode geïnformeerd te hebben, maar kreeg door dat er niets speelde. De aannemer heeft vervolgens een plan voor de uitvoering van de werkzaamheden gemaakt. ,,Kommende wike hawwe wy oerliz oer of it wurk oanpast wurde kin. Wy sille sjen wat moochlik is.’’

Drie fases
De reconstructie van de Mounedyk en de Ulbe Twijnstrawei vindt in drie fases plaats. Eerst wordt de riolering in het gebied vervangen en daarna wordt nieuwe bestrating aangebracht. Tijdens de werkzaamheden zal de rijbaan voor doorgaand rijverkeer gestremd zijn. De omleidingen staan met gele borden aangegeven. De Mounedyk en de Ulbe Twijnstrawei blijven tijdens het werk bereikbaar voor de hulpdiensten. Bewoners kunnen altijd hun woning te voet bereiken.

Foto's: Google Maps

Er is één reactie:

  • De woordvoerder van de gemeente "had nog geïnformeerd naar geplande activiteiten in Akkrum....." Je mag toch aannemen dat de gemeente van het bestaan van de website van Akkrum op de hoogte is? 

     

(advertentie)