Akkrum.net

De bewoners van de duplexwoningen in de gebouwen Burgerzin en Eendracht aan de Lange Miente in Akkrum moeten in december 2025 uit hun huizen. De woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Woningcoöperatie Elkien wil de woningen uit 1952 slopen, omdat ze verouderd zijn en niet meer aan de eisen van de tijd voldoen. Tijdens een eerste bewonersbijeenkomst zijn ze over de voorgenomen sloop en nog in ontwikkeling zijnde nieuwbouwplannen geïnformeerd. Het nieuwbouwplan voor twintig woningen op dezelfde locatie aan de Lange Miente wordt op een tweede bijeenkomst in juni 2024 aan de bewoners gepresenteerd. Daarna wordt de rest van de buurt op de hoogte gebracht.

Op het moment dat er overeenstemming is over de plannen, helpt Elkien de huurders bij het vinden van een geschikte, vervangende woning. Daar kunnen ze al dan niet tijdelijk wonen. Dat is afhankelijk van wat de bewoner wil.

De namen Burgerzin en Eendracht zijn destijds bedacht vanwege de financiële bijdrage van inwoners van Akkrum. Eind zeventiger jaren zijn de woningen verbeterd.

Foto's: Stifting Ald en Nij Akkrum

 

Er is één reactie:

  • Ook zijn er plannen gepresenteerd om de 2-onder-1-kapwoningen op de nummers 11, 13, 15, 17, 19 en 21 te slopen en hier enkele woningen te plaatsen en geen duplexwoningen.

    Gewijzigd op dinsdag, 25 juni 2024 11:37 door Alex J. de Haan.

(advertentie)