Akkrum.net

Bosk Akkrum is woensdagavond 31 augustus 2022 het decor voor een film over de Soarremoarrepolder tussen Akkrum en Aldeboarn, één van de meest bijzondere weidevogelgebieden in Fryslân. De families Peenstra en Voolstra uit Nes (H) beheren hier met drie bedrijven zo'n 200 ha op een extensieve, biologische en natuurlijke manier met hart voor de weidevogel.

Het nieuwe voorjaar van de Soarremoarrepolder is volop te zien in de film van natuurfilmer Hans Hut, die tot nu toe alleen online was te bekijken. De cineast verzamelde de beelden van nestelende en fouragerende weidevogels in de afgelopen vier lentes. Het vogelrijke decor is gevangen in de drie kwartier durende videofilm “Soarremoarre, buorkje temidden fan greidefûgels”

De veehouders in het gebied doen hun werk te midden van de weidevogels. De Voolstra’s en de Peenstra’s beheren hun grond al decennia op biologische wijze. In het veenweidegebied hanteren ze een hoog slootwaterpeil, ze gebruiken ruige stalmest en zorgen dat graslanden vol kruiden staan.

Delen ervan zetten ze onder water, zodat vogels in de zogeheten plas-drassen volop eten kunnen vinden. Maaien en beweiden staat in dienst van de weidevogels. Dank zij de inzet van de veehouders voor de natuur is in de Soarremoarrepolder een grote populatie weidevogels te vinden, die op andere plaatsen rond Akkrum soms volledig is verdwenen.

Lees ook: - Vier lentes Soarremoarrepolder in weidevogelfim 

Stills uit de film “Soarremoarre, buorkje temidden fan greidefûgels”

  • TheaterBosk, woensdag 31 augustus 2022, 20:30 uur
  • Tip: neem zelf een stoeltje of kleedje mee als je niet wilt staan

Nog geen reacties.

(advertentie)