Akkrum.net

Ondanks twee jaar corona is geen enkel lid van shantykoor Kromme Knilles Sjongers in Akkrum afgehaakt. Bij andere koren was dat wel het geval. Ledenwervers Jan Visser en Ernst Beek zijn er blij om, vertellen ze in het maandblad Groot Heerenveen, dat in een artikel bij het 25-jarig bestaan van het shantykoor stilstaat .

Als gevolg van corona kan het koor niet meer in Mienskipssintrum Leppehiem repeteren. Het gevaar op besmetting van de oudere inwoners is te groot. Het koor wijkt daarom uit naar de vroegere katholieke kerk in Jirnsum.

Het shantykoor heeft bijzondere momenten beleefd. Het zingen van het Slavenkoor op de gondel Va Pensiero in de gondelvaart van Aldeboarn leverde zelfs een eerste prijs op. ,,En wij maar zingen’’, vertelt Jan Hoekstra. In de tijd dat voetbaltrainer Foppe de Haan meezong, trad het koor op met bekendheden als cabaretier Rients Gratama, zangeres Anneke Douma en zelfs in het goed bekeken tv-programma De Wereld Draait Door.

In de aanloop naar de officiële viering in september bereidt het koor zich voor met een nieuw repertoire én komt het met een nieuw tenue.

Foto's: Pier van der Heide