Akkrum.net

De Rabobank Zuid-Oost-Friesland in Heerenveen heeft aan verenigingen en organisaties in Akkrum en Nes in totaal 5.869,63 euro teruggeven uit het resultaat over het afgelopen jaar. De coöperatieve bank laat de leden daar elk jaar in meebeslissen. In de Rabo Club Support-actie kunnen ze hun stem op hun favoriet uitbrengen. Voetbalvereniging Akkrum met zijn ruim driehonderd leden scoorde het hoogst en kreeg een bedrag van € 1.363,92 toebedeeld.

Negen clubs kregen een bedrag toebedeeld: Akkrumer Dreamtheater € 747,08, Stichting Akkrum/Nes Centraal € 936,88, Muziekvereniging Harmonie Akkrum, € 723,36, Hercules Akkrum/Aldeboarn €758,94, Tennisvereniging Akkrum € 474,25, Afdeling Utingeradeel van de Bond van Plattelandsvrouwen € 355,62, Plaatselijk Belang Akkrum-Nes €296,31, Christelijk Gemengd Koor Euphonia Akkrum € 213,27

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan