Akkrum.net

Met zijn vieren hebben ze donderdagmiddag zo’n 170 pakjes hooi van een weiland aan de Feansterdyk in Akkrum gehaald. Fouragehandelaar Jouke Wobma uit Haskerdijken (foto onder) gebruikt ze voornamelijk als wintervoer voor zijn eigen pony’s. Een klein deel gaat naar klanten, die zelf ook dieren houden. Murk de Jong (links op de foto) perste de pakjes, Sipke Groeneveld (m) stapelde de pakjes (,,Dat hjit yn it Frysk loeije’’) op de platte wagen van Jan Hooghiemstra.

De mannen helpen elkaar altijd met de oogst van hooipakjes of kuilgras. Ze gebruiken daarvoor landbouwmachines, ,,dy’t meiïnoar miskien wol tûzen jier âld binne’’, grapt Jouke Wobma. Hij is inmiddels gepensioneerd, maar helpt mensen die om bijvoorbeeld een pakje hooi verlegen zitten, graag de winter door.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

22061651 Akkrum oogst hooipakjes JoukeWObma