Akkrum.net

De Stiltekring voor de Vrede op zaterdag 17 september 2022 in de Lantearne Tún kreeg een groep onverwachte bezoekers. Vijf Oekraïense gezinnen, waarvan een deel uit Akkrum en Nes, kwamen langs. Ze stelden het zeer op prijs dat in het dorp waar ze als gevolg van de oorlog met Poetin verblijven, op deze manier aandacht aan de wereldvrede in het algemeen en Oekraïne in het bijzonder werd besteed.

Als dank hadden de Oekraïners een boeket bloemen in de kleuren blauw en geel meegenomen. Het boeket maakte in het weekend nog een hele reis. De bloemen sierden als eerste de bijeenkomst in de Lantearne Tún, die vanwege het regenachtige weer in de kapschuur werd gehouden. Daarna stonden ze tijdens de vredesdienst zondagochtend in de kerk. Vervolgens zijn ze bij het herdenkingsmonument voor de Tweede Wereldoorlog de ‘Untwrakseling’ (‘Ontworsteling’) op de Tsjerkebleek gelegd.

,,Een hartverwarmend gebaar’’, aldus de organisatoren van de Stiltekring in Akkrum, die als een van de weinigen in Friesland is gehouden.

Foto's: PG Akkrum