Akkrum.net

2006: De naam STAJ komt in passende letter op het nieuwe onderkomen

De gemeente Heerenveen kan de subsidies voor instellingen en activiteiten in Akkrum en Nes voor volgend jaar op hetzelfde niveau houden. Alleen de stichting Sport- en Activiteitenhal Utingeradeel gaat er met duizend euro op vooruit. Burgemeester en wethouders verhogen de jaarlijkse bijdrage naar 23.000 euro. De gemeentelijke begroting is voor de komende vier jaar sluitend. In 2026 rekent het college op een tekort van 6,7 miljoen euro.

De gemeentelijke subsidies voor andere activiteiten in Akkrum en Nes worden ook gestabiliseerd. De te verstrekken subsidies in 2022 en 2023 blijven gelijk voor Jongerencentrum STAJ Akkrum (2.000 euro), de Mellemolen (3.000), Spikerspulwike Akkrum (3.000), Stichting Akkrum Ald en Nij (1.000) en skutsje Akkrum (2.000). De subsidie voor het comité Herdenking 4 en 5 mei staat zowel voor dit als volgend jaar op nul euro.

De raad neemt in de raadsvergadering van 10 november een besluit over de begroting 2023-2026

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan