Akkrum.net

Bedrijvigheid op De Boarn in Akkrum rond 1920 met molen op de achtergrond.

Voorzitter Bart DIkkerboom van de Stifting Akkrum Ald en Nij geeft op woensdag 1 februari 2023 een inleiding over de industrie van Akkrum in het verleden. De presentatie is in Doarpskeamer Akkrum. Belangstellenden krijgen foto’s voorgeschoteld met een verhaal van Dikkerboom.

Aan de hand van oude zwartwitbeelden en ook de vroege kleurenfoto’s wordt het verhaal verteld over de schaatsfabrieken Ruiter en NSA (Nijdam Schaatsen Akkrum). Ook komen de activiteiten van Van Woerden's Kaasexport en Groothandel, exportslagerij FCE, de zuivelfabriek en mengvoerfabriek UT-Delfia.

  • Doarpskeamer Akkrum
  • Lange Miente 5
  • woensdagavond 1 februari 2023 20.00 uur

Foto: Tresoar, Leeuwarden