Akkrum.net

De medewerkers van Buurtzorg Akkrum waren verrast met de bloemenhulde, die ze na afloop van de tentdienst van de Raad van Kerken Akkrum-Nes kregen. Verpleegkundige Lucia Knol-van der Wal nam de vaas met onder andere zonnebloemen in ontvangst. Kerkraadvoorzitter Douwe van der Meulen vertelde dat volgens traditie de bloemen, die de kerkdienst in de feesttent van de Akkrumer Merke opfleuren, naar een organisatie gaan die dicht bij het thema van de dienst ‘’Geen mens alleen’’ staat. Met hun bezoeken aan hulpbehoevende en soms eenzame mensen past Buurtzorg Akkrum precies in dat plaatje, aldus Van der Meulen.

Foto: Raad van Kerken Akkrum-Nes