Akkrum.net

Wilhelmina Heyde uit Akkrum wordt de tweede verhalenverteller op zondag 29 mei 2022 in de Lantearnetún in Akkrum. Samen met Sjoerd van Beem uit Wommels bijt ze de spits afin een reeks van vijf zondagmiddagen. Van Beem draagt het verhaal “Parkeare yn it paradys” van journalist en schrijver Sietse de Vries uit Snakkerburen voor.

Wilhelmina Heyde komt met het verhaal hoe ze in 2016 begon met het houden van bijen op biologisch-dynamische wijze. Ze vlecht haar eigen korven van roggestro, die op het volkstuincomplex in Akkrum staan. Wilhelmina Heyde: ,,Mijn keuze voor de honingbij is ingegeven door mijn wens om iets voor Moeder Aarde te doen. Met het op een natuurlijke wijze houden van honingbijen helpen we de natuur.’’ In haar verhaal komt ze ook te spreken over ,,de magische wereld van de honingbij, waarin het niet zozeer gaat om de honing maar om de kunst van samenleven.

De andere middagen – steeds op de laatste zondag van de maand – komen verhalenvertellers van de dorpskamer en de kerkgemeente aan bod. Ze vertellen steeds een ander verhaal. Het initiatief komt van de Protestantse Gemeente Akkrum en Doarpskeamer ED.

Bekijk de agenda voor meer informatie de andere vertelmiddagen.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan