Akkrum.net

3D-sfeerimpressie van het Heechein ter hoogte van het Tsjerkebleek   (bron: Gemeente Heerenveen).
3D-sfeerimpressie van het Heechein ter hoogte van het Tsjerkebleek (bron: Gemeente Heerenveen).

Hoewel er met de plaatsing van materieel en het kappen van een aantal bomen bij het havenkantoor al de nodige dynamiek was in het hart van Akkrum, wordt vrijdag 20 oktober aanstaande officieel het startschot gegeven aan de werkzaamheden voor de centrumvisie Akkrum.

Tijdcapsule

Wethouder Sijtsma zal samen met leerlingen van de basisscholen de openingshandeling verrichten.

Met het zetten van de eerste schep in de grond, wordt een door de leerlingen gemaakte 'tijdcapsule' begraven voor de toekomstige bewoners van Akkrum en Nes. De festiviteiten vinden plaats bij het havenkantoor. Ze starten om 10:30 uur en zijn openbaar toegankelijk voor geïnteresseerden. 

Miljoeneninvestering

De aanpak van het centrum is opgedeeld in twee fases. Deel 1 richt zich op de herinrichting van het Tsjerkebleek, het Heechein en het Evenemententerrein bij de gemeentelijke Jachthaven. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden in mei 2024 zullen zijn afgerond. "We proberen ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk overlast is in het watersportseizoen. In het najaar 2024 verwachten we de parkeerplaats op de tsjerkebleek nog aan te leggen.", aldus projectleider namens de gemeente Heerenveen, Corina Neelis. Voor de renovatie en herinrichting van de publieke ruimte in het centrum van Akkrum trekt de gemeente 4,2 miljoen euro uit. 

 

Nog geen reacties.

(advertentie)