Akkrum.net

Pleziervaarders in de passantenhaven en omwonenden zijn vroeg wakker geschrokken van de werkzaamheden in het kader van de reconstructie van het centrum van Akkrum. Aannemingsbedrijf Lolkema had aangekondigd in oktober te beginnen. De eerste fase betreft de herinrichting van evenemententerrein, passantenhaven en een deel van het Heechein. Dit jaar wordt ook nog het gebied rond de Dringelstrjitte, Boerestege en Om ’e Toer aangepakt.

Bomenliefhebbers in Akkrum, die woensdagavond op weg waren naar het iepenloftspul De Heksen, schrokken van de stronken van afgezaagde bomen rond het havenkantoor aan het Heechein. De appelbomen met rode stippen, die toen nog stonden, zijn vrijdagochtend vroeg afgezaagd. In totaal zo’n vijftien bomen op het Heechein, langs het evenemententerrein en op de Bûterwâl moeten wijken voor de nieuwe bestrating.

In de loop van 2024 worden de beide andere fases van de herinrichting van het dorpscentrum aangepakt. Het gaat dan om de Buorren vanaf de brug in het centrum en Heechein tot de Widestege, daarna is het Heechein vanaf de Widestege tot aan de Ljouwerterdyk aan de beurt. In de laatste fase worden de Widestege zelf en de Tsjerkebleek opnieuw ingericht.

Bezwaar aantekenen
Een van de omwonenden heeft inmiddels bezwaar tegen de plannen aangetekend. Burgemeester en wethouders van Heerenveen hebben vergunning verleend voor het herinrichten van het evenemententerrein en de passantenhaven, Dringelstrjitte en Boerestege te Akkrum. De plannen liggen sinds 20 september 2023 ter inzage. Binnen zes weken bezwaar kan bezwaar worden aangetekend. In spoedeisende gevallen kan een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland in Groningen worden gedaan.
 

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

De trottoirtegels rondom de passantenhaven in Akkrum worden vervangen door bruine gebakken klinkers.

 

De appelbomen op het Heechein ter hoogte van wooncomplex Welgelegen worden gekapt.230928 Akkrum kap bomen Heechein 1000

 

Verbaasde blikken van bezoekers van het iepenloftspul De Heksen vanwege de kap van de bomen op en rond het evenemententerrein. (Eigen foto)230928 Akkrum kap bomen iepenloftspulbezoekers

 

Nog geen reacties.

(advertentie)