Akkrum.net

De eerste drukbezochte Oekraïne-avond in de Doarpskeamer. Mensen zaten zelfs in de keuken.

De splinternieuwe website AkkrumHelpt.nl staat boordevol informatie voor mensen, die Oekraïense vluchtelingen in huis hebben of overwegen dat te doen. Daarmee willen de initiatiefnemers het gat te vullen, dat overheden en organisaties deels laten vallen. Het samenwerkingsverband Doarpsbreed Helpt werd in het begin van de crisis van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeente Heerenveen heeft de zaken rond de opvang van vluchtelingen inmiddels beter op orde en is volgens de initiatiefnemers ,,nu heel behulpzaam''.

Aanleiding voor het bouwen van de website AkkrumHelpt.nl was de eerste, drukbezochte informatiebijeenkomst voor inwoners van Akkrum en Nes, die informatie wilden over de opvang van Oekraïners. Het gemis aan heldere en duidelijke informatie bleek daar volop. De organisatie was in handen van Doarpsbreed Helpt, het samenwerkingsverband van Plaatselijk Belang, de Protestantse Gemeente Akkrum, Raad van Kerken Akkrum-Nes en Doarpskeamer ED. Een tweede informatieavond wordt op woensdag 20 april 2022 gehouden; vanwege de grote belangstelling niet in de Doarpskeamer maar in zalencentrum De Lantearne.

Onbekend
De meeste gastgezinnen zochten via andere kanalen contact met vluchtelingen. ,,We lopen er tegenaan dat voor wat de opvang betreft heel veel dingen nog onbekend zijn en in een opstartfase zitten. Daarom is het onderling contact tussen de gastgezinnen zo belangrijk, iedereen kan elkaar helpen’’, vertellen Frouwkje Nauta en Wietse Lemstra, die de eerste Oekraïne-avond bezochten en aanboden om de website AkkrumHelpt.nl te maken. Ze hebben zelf vijf Oekraïense vluchtelingen over de vloer.

Groepsapp
,,Ieder gastgezin moet veel zelf uitzoeken en regelen. Tijdens de avond bleek dat onderling contact belangrijk is. In een groepsapp van alle gastgezinnen delen wij informatie. Een deel ervan plaatsen we op de website, zodat toekomstige gastgezinnen daar kunnen zien hoe ze zaken kunnen regelen. We willen het hen wat gemakkelijker maken.’’

De gezinnen kunnen via AkkrumHelpt.nl niet alleen informatie opzoeken, maar ook op een beveiligd deel van de website terecht. Daar staan gegevens van bijvoorbeeld contactpersonen bij de gemeente, adressen van alle gastgezinnen en gezinnen die open staan voor de opvang van vluchtelingen. Frouwkje Nauta: ,,We hebben twee gezinnen – vrienden van mensen die hier al zitten – uit Oekraïne weten te evacueren, die hier nu ook een plek hebben.’’

Scholen en kinderopvang
Bij acht gastgezinnen in Akkrum en Nes zijn inmiddels tien volwassenen en tien kinderen ondergebracht. De Oekraïense vluchtelingen zitten bij de families thuis, gaan al naar school of de kinderopvang en kunnen ook bij sport- en dansscholen en sportverenigingen in Akkrum terecht.

Foto: Noordoost.nl

Lees ook:

- AkkrumHelpt.nl: actuele informatie over opvang Oekraïeners

Nog geen reacties.

(advertentie)