Akkrum.net

De bewoners van de duplexwoningen in de gebouwen Burgerzin en Eendracht aan de Lange Miente in Akkrum moeten in december 2025 uit hun huizen. Woningcoöperatie Elkien wil daarna een begin maken met de sloop van de woningen, die in 1952 zijn gebouwd. Tijdens een eerste bewonersbijeenkomst zijn ze over de voorgenomen sloop en nog in ontwikkeling zijnde nieuwbouwplannen geïnformeerd. Het nieuwbouwplan voor twintig woningen op dezelfde locatie aan de Lange Miente wordt op een tweede bijeenkomst in mei of juni 2024 gepresenteerd.

Woningcoöperatie Elkien licht toe dat bij een sloop-nieuwbouwproject het sloopbesluit pad kan worden genomen als 70 procent  van de huidige huurders akkoord gaat met de voorgestelde plannen. Op het moment dat er voldoende bewoners akkoord gaan, dan doet Elkien  een adviesaanvraag bij de huurdersbelangenorganisatie. Bij een positief advies gaan de plannen definitief door en wordt het officiële sloopbesluit genomen. Het sociaal pakket gaat dan in. Op het moment dat er een sloopbesluit is genomen, helpt de woningcorporatie bewoners bij het vinden van een geschikte, vervangende woning, al dan niet tijdelijk. Dat is afhankelijk van wat de bewoner wil. Bewoners hebben daar ongeveer een jaar voor.  De plannen in Akkrum bevinden zich nog in het beginstadium

De namen Burgerzin en Eendracht zijn bedacht vanwege de financiële bijdrage van inwoners van Akkrum. Eind zeventiger jaren zijn de woningen verbeterd.

Foto's: Stifting Ald en Nij Akkrum

 

Nog geen reacties.

(advertentie)