Akkrum.net

Twee grote kastanjebomen op de Tsjerkebleek in Akkrum worden hoogstwaarschijnlijk niet gekapt. De gemeenteraad beslist in maart of april over het lot van de paardenkastanjes. Twee andere, minder vitale kastanjes sneuvelen wel in de plannen voor de reconstructie van het gebied voor de Terptsjerke. IJveraars voor het behoud van de monumentale bomen kregen maandag het nieuws te horen van de gemeente Heerenveen.

Met een betere groeiplaats en bescherming op langere termijn kunnen de bomen nog lang mee, verwacht Rosa van Tricht van de werkgroep, die steun van de landelijke Bomenstichting kreeg. Boomspecialist Maurits Zeinstra uit Friens en Bert Plaat van de landelijke Bomenstichting kwamen eerder al tot de conclusie dat de paardenkastanje met een beetje zorg wel 250 jaar kunnen worden. De bomen op de Tsjerkebleek zijn begin vorige eeuw geplant.

De nieuwe stap van de gemeente, die door projectleider Corina Neelis aan de Akkrumer initiatiefgroep werd medegedeeld, heeft wel gevolgen voor het centrumplan zelf. Om de bomen meer ruimte te geven, wordt de bushalte een eindje opgeschoven. Aan de geplande brede stoep voor de woningen aan het Heechein hoeft verder niet te worden gesleuteld.

Bomenrij Galemeleane
De raadsfracties van D66 en Groen Links vroegen in de raadsvergadering van afgelopen donderdag om een brief van de Akkrumer initiatiegroep toch door de verantwoordelijke raadscommissie te behandelen. De integratie van de kastanjebomen in het nieuwe herinrichtingsplan staat daarbij centraal. Na de verkiezingen praten de nieuwe raadscommissieleden over kapbeleid en de omgang met monumentale bomen. Rosa van Tricht: ,,Hopelijk lukt het om de kastanjes dan op de gemeentelijke lijst van beschermwaardige bomen te krijgen.’’ Ze wil zich dan ook inzetten voor de monumentale bomen aan de Galemaleane in Akkrum.
 
 

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Er is één reactie:

  • Met het uitbrengen van je stem kan je woensdag 16 maart bijdragen aan het behoud van deze waardevolle beeldbepalende bomen.

(advertentie)