Akkrum.net

Plaatselijk Belang-bestuurslid Abel Kleefstra met hond Moos: ,,Noed oan starterswenten is it heechst''.

Jongeren in Akkrum-Nes praten op woensdag 3 april 2024 mee over woningbouw in hun dorpen. “Wy rjochtsje ús op de jongerein fan 20 oant 35 jier, dy’t yn beide doarpen opgroeid is en no as yn de takomst ek yn ús doarp wenjen bliuwe wol”, vertelt Abel Kleefstra (29), die zich als bestuurslid van Plaatselijk Belang inzet voor mensen die nog gedwongen thuiswonen en niet aan een woning kunnen komen. De avond wordt in Doarpskeamer Akkrum-Nes gehouden.

De bijeenkomst wordt georganiseerd omdat jongeren zich onvoldoende gehoord voelen in de uitbreidingsplannen voor Akkrum. Tijdens de tweedaagse conferentie over de ruimtelijke plannen voor het dorp – de zogeheten schetsschuit van initiatiefgroep Romte Akkrum-Nes - kwamen de jongeren onvoldoende aan de bak, aldus Abel Kleefstra.

,,Ien fan de krityske punten fan de sketsskuit fan ôfrûne maitiid, wie dat de stim fan de jongerein net foldwaande yn ‘e plannen te hearren wie, wylst foar harren de noed oan starterswenten it heechst is.” Om die reden kiest Romte Akkrum-Nes voor een speciale editie voor jongeren. De ‘jongerenschetsschuit’ is kort - één avond - en richt zich op één aspect van de ontwikkeling: waar kunnen we op relatief korte termijn woningen realiseren?

Net als tijdens de tweedaagse conferentie afgelopen voorjaar in Mienskipssintrum Leppehiem wordt nu aan jongeren gevraagd om mee te denken over een aantal ruimtelijke uitdagingen in Akkrum-Nes. Ook dit keer wordt er van de gesprekken een verslag gemaakt. Niet in pagina’s getypte tekst, maar in schetsen en tekeningen op kaarten. Tekenaars maken tijdens de sessies schetsen van wat ze horen, zodat zichtbaar wordt, hoe het eruit zou kúnnen zien. De opbrengst wordt ook weer aangeboden aan het gemeentebestuur.

De besturen van stichting Akwaseum en Plaatselijk Belang Akkrum-Nes organiseerden de tweedaagse ontwerpconferentie, waar deskundigen, beleidsmakers en inwoners werden uitgedaagd na te denken over de toekomst van de ruimtelijke ontwikkeling van Akkrum en Nes. De opbrengst van die sessies werd op kaarten gevisualiseerd en in een brochure gepubliceerd.

- Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
- Woensdagavond 3 april 2024, 19:00-21:00 uur, Doarpskeamer Akkrum-Nes.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Er is één reactie:

(advertentie)