Akkrum.net

De inloopbijeenkomst van TDM Beheer in januari 2024

De gemeentelijke informatiebijeenkomst over uitbreidingsplannen van recreatiepark Tusken de Marren in Akkrum, die op 2 april 2024 zou worden gehouden, gaat niet door. Reden is dat de initiatiefgroep Mooi Akkrum, die tegen de uitbreiding met 195 woningen en arken ageert, aan de gemeente heeft laten weten open te staan voor een gesprek met de projectontwikkelaar. Tot nu hield Mooi Akkrum dit af.

Het gemeentebestuur van Heerenveen is blij verrast met de stap van Mooi Heerenveen. ,,Dat is een groot gebaar en willen we de kans geven”, aldus wethouder Jaap van Veen. Mooi Akkrum heeft aangegeven dat de gemeente bij het gesprek aanwezig zou moeten zijn. Van Veen: ,,Na dit gesprek komen we – hopelijk in gezamenlijkheid – tot een nieuwe bijeenkomst.’’

TdM Beheer had Mooi Akkrum in december 2023 al een keer voor een gesprek uitgenodigd. ,,Dat hebben we toen afgehouden. Er is sindsdien veel gebeurd en we zitten beter in de materie. We gaan zien waar het gesprek toe leidt’’, aldus woordvoerder Jetske de Blaauw. Vorige week liet Mooi Akkrum aan de raadscommissieleden weten dat een informatiebijeenkomst op dinsdag 2 april te vroeg zou zijn. Reden is dat Mooi Akkrum vindt dat eerst helder moet zijn wat het plan precies inhoudt. Pas als dit duidelijk heeft, zijn verdere stappen in het inspraakproces volgens de stichting zinvol. ,,We zijn dan ook blij dat de datum van 2 april is geschrapt. Hierdoor is er nu ook ruimte om met de juristen van de gemeente Heerenveen in gesprek te gaan over de juridische aspecten van het plan.”

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)