Akkrum.net

Pas als de inwoners van Akkrum-Nes andermaal over de recreatieplannen van Tusken de Marren zijn geïnformeerd en hun zegje hebben gedaan, gaat de gemeente Heerenveen verder met de uitwerking ervan. Aanleiding tot die stap is de grote onrust in beide dorpen over de komst van nog eens 195 recreatiewoningen en arken.

De commotie in Akkrum en Nes is voor burgemeester en wethouders van Heerenveen reden om op dinsdagavond 2 april 2024 zelf een informatiebijeenkomst te organiseren. De inloopbijeenkomst van projectontwikkelaar TdM Beheer uit Alkmaar in januari 2024 was onder de maat als het om inspraak en informatieverstrekking gaat. Bovendien konden gemeenteraadsleden niet komen, omdat ze die avond zelf een vergadering hadden.

De informatiebijeenkomst op dinsdag 2 april komt te vroeg, oordeelt de stichting Mooi Akkrum, die tegen de uitbreiding van recreatiepark Tusken de Marren ageert. Woordvoerster Jetske de Blaauw vroeg tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening op donderdagavond 14 maart 2024 om uitstel. Reden is dat Mooi Akkrum het plan van TdM Beheer niet vindt deugen. Pas als dat wel het geval is, zijn verdere stappen in het inspraakproces volgens de stichting zinvol.

,,Net alles is wat it liket’’
De Blaauw: ,,Lit jim as riedsleden net ferliede, nim it plan net klakkeleas oer, set it stop, sjoch earst wat it ynhâldt, net alles is wat it liket’’. Samen met Ad Speksnijder wilde De Blaauw een trits aan argumenten opsommen, maar de vijf minuten spreektijd – met een ruime minuut verlenging - was daar veel te kort voor.

,,Ogen niet sluiten’’
Wethouder Jaap van Veen zei zijn ogen niet te willen sluiten voor afspraken tussen gemeente en projectontwikkelaar in het verleden. Bovendien heeft de provincie Akkrum als recreatiekern aangewezen en ,,daar zijn we trots op’’. Bij de verkoop van de gemeentelijke camping aan projectontwikkelaar TdM Beheer in 2008 heeft de gemeente in haar structuurvisie nadrukkelijk gekozen voor een recreatieve ontwikkeling aan beide zijden van de Meinesleat, bracht Van Veen in herinnering. De voorwaarden voor de uitbreiding van beide huidige bestemmingsplannen zijn in 2011 door Boarnsterhim en in 2014 door Heerenveen vastgesteld.

De oorspronkelijke, inmiddels gedateerde plannen zijn in samenspraak met de gemeente en provincie aangepast. De projectontwikkelaar stuurt nu niet meer op grote aantallen – 387 woningen stonden in het Masterplan 1.0 ingetekend - , maar op kwaliteit en gaat daarom voor bijna honderd woningen minder dan gepland, aldus wethouder Van Veen. ,,De provincie wil ook meer kwaliteit en niet meer die grote aantallen.''

Compliment
Een compliment had wethouder Van Veen voor projectontwikkelaar Bert Rotteveel, die de discussie donderdag in de commissie Ruimtelijke Ordening vanaf de tribune volgde. ,,Hij zit hier vanuit zijn betrokkenheid. Als gemeente hebben we hem gevraagd om met een aangepast plan te komen en dat had niet gehoeven.’’ Niet alle opmerkingen van wethouder Van Veen vielen op de publieke tribune in goede aarde. Hij werd geconfronteerd met enig hoongelach van de tegenstanders, die ook naar het gemeentehuis in Heerenveen waren gekomen.

,,Geen gelopen koers’’
Zonder meer afschieten willen burgemeester en wethouders het nieuwste plan niet, aldus wethouder Van Veen. Heerenveen heeft in het verleden afspraken gemaakt en wil een betrouwbare overheid zijn. Ook onder de nieuwe Omgevingswet zijn er volgens hem juridische onzekerheden over het zonder meer schrappen van plannen. Dat blijkt uit een onderzoek van een externe juridisch adviseur, die op verzoek van de gemeente Heerenveen ,,onder stoom en kokend water’’ de mogelijkheden onderzocht. Van Veen zei het niet op juridische procedures te willen laten aankomen. ,,Maar het is nog geen gelopen koers.’’

Na alle commotie in het dorp zoeken burgemeester en wethouders de mogelijkheid om het plan bij ,, de aard en schaal van het dorp’’ te laten passen. ,,We hebben daarbij oog voor alle aspecten, maar het wordt nu meer een kwestie van fijnslijpen.’’

Foto's: Dick Helders

Nog geen reacties.

(advertentie)