Akkrum.net

Boos zijn ze, witheet zelfs, de eigenaren van vakantiewoningen op recreatiepark Tusken de Marren in Akkrum. ,,Ziek word je ervan.’’ Vanaf de start van de bouw in 2010 ervaren ze overlast van werkzaamheden in het in uiteindelijk in vijf fasen gerealiseerde park. Met een nieuwe rechtszaak willen ze een deugdelijke oplevering volgens een 25-puntenlijstje afdwingen. Kosten: 420.000 ex btw, te betalen door de projectontwikkelaar.

Projectontwikkelaar TdM Beheer uit Alkmaar geeft aan dat het park ,,klaar is en opgeleverd”, aldus de eigenaren. Zij denken daar zelf heel anders over. ,,Er zijn nog heel veel dingen op te lossen. Het park lijdt eronder dat de projectontwikkelaar zijn verplichtingen voor wat de te leveren kwaliteit van de gemeenschappelijke gedeelten nog steeds niet is nagekomen.’’

Secretaris Rob Bisseling van de Vereniging van Eigenaren Tusken de Marren I drukt zich tijdens het interview met Akkrum.net bedachtzaam uit. Individuele eigenaren zeggen echter onomwonden waar het op staat. Ze hebben afgelopen weekend de tekst van de dagvaarding ontvangen, die inmiddels naar TdM en de rechtbank is verstuurd.

Een aantal woningeigenaren stuurde de dagvaarding en een zevenhonderd pagina’s tellende productie met bewijsstukken als mails, onderzoeksrapporten en tal van andere stukken linea recta naar de redactie van Akkrum.net. Ook de initiatiefgroep Mooi Akkrum, die tegen de uitbreidingsplannen met nog eens 195 woningen ageert, kreeg ze in de mailbox. Bert Rotteveel van TdM Beheer zegt het curieus te vinden dat de media de dagvaarding (in concept, red.) eerder dan hij in de bus kregen. De dagvaarding is donderdagmiddag om 16.21 uur bij TdM Beheer betekend.

Anoniem
Met hun naam willen de betrokken eigenaren niet in de publiciteit, want ze zijn bang voor mogelijke gevolgen voor de verhuur van hun recreatiewoning. ,,TdM Beheer heeft namelijk een rol als beheerder/parkuitvoerder, maar ook als verhuurbemiddelaar’’. Ze zeggen schoon genoeg van alle getouwtrek te hebben. Na veertien jaren is het park volgens hen nog steeds niet conform de gemaakte afspraken opgeleverd. Het gaat dan om de doorgaande wegen, de waterwegen, damwanden, riolering, speeltoestellen en verlichting op het park.

Een van de anonieme eigenaren wijt de problemen aan het door hem geschetste verdienmodel van TdM Beheer. ,,Als projectontwikkelaar spitst TdM zich toe op het krap begroten van alle uitgaven. Dit heeft tot gevolg dat standaard slecht werk wordt afgeleverd. Met dit beleid jaagt de projectontwikkelaar iedereen, die zaken met hem doet, uiteindelijk tegen zich in het harnas. Wil Akkrum werkelijk in zee met een projectontwikkelaar, die stelselmatig zijn verplichtingen niet nakomt en met iedereen overhoop ligt?’’

,,Eigenaren vrijwel unaniem voor dagvaarding’’
,,Meestal is het moeilijk om de leden van een vereniging van eigenaren op een lijn te krijgen, maar hier heeft vrijwel de gehele meerderheid al in 2022 ervoor gekozen om TdM Beheer te dagvaarden’’, vertelt secretaris Bisseling. Belangrijkste insteek is om de afsprakenlijst met 25 pijnpunten af te ronden en het park zoals afgesproken in een Package Deal uit 2018 in goede staat over te dragen.

Februari 2021: Drie splinternieuwe vakantielodges voor recreatiepark Tusken de Marren in Akkrum moesten via een omweg naar hun uiteindelijke bestemming worden gebracht. Een truck met trailer van transporteur Mammoet, die de prefab-woningen bracht, kon het terrein van recreatiepark niet op. Met behulp van een telescoopkraan zijn de prefab-delen op een kleine vrachtwagen overgeladen, die ze vervolgen naar de plek van bestemming op het villapark bracht. Het overtakelen gebeurde op de parkeerplaats bij de sportvelden. Februari 2021: Drie splinternieuwe vakantielodges voor recreatiepark Tusken de Marren in Akkrum moesten via een omweg naar hun uiteindelijke bestemming worden gebracht. Een truck met trailer van transporteur Mammoet, die de prefab-woningen bracht,  kon het terrein van recreatiepark niet op. Met behulp van een telescoopkraan zijn de prefab-delen op een kleine vrachtwagen overgeladen, die ze vervolgen naar de plek van bestemming op het villapark bracht. Het overtakelen gebeurde op de parkeerplaats bij de sportvelden. ,,De verschillen van inzicht tussen TdM Beheer en onze technische commissie zijn groot en dat terwijl daar niet de eerste de beste jongens in zitten. Dat zijn civiel ingenieurs, die van de hoed en de rand weten’’, vertelt Bisseling, die daarmee wil aangeven dat hun visie op de oplevering van het park en de kapot gereden weg op het park deugdelijk onderbouwd is. Een rapport van het bureau ProStijl Civiel Advies in Drachten van augustus 2023 onderschrijft de standpunten, waaronder de eisen voor het op maat opleveren van gedeelten van het park. Bisseling: ,,Uit dit rapport blijkt dat het park niet klaar is. Bovendien willen wij graag weten wat onder ‘klaar’ wordt verstaan.’’

Rotteveel: ,,Infrastructuur is wel goed’’
Bert Rotteveel wijst naar een ander onderzoeksrapport. ,,Ingenieursbureau Antea heeft eerder voor VvE Tusken de Marren en TdM Beheer een onafhankelijk rapport gemaakt, waaruit blijkt dat de infrastructuur wel goed is. Secretaris Rob Bisseling vertelt dat het Antea-rapport alleen was gericht op het onderhoud van de verhardingen, maar door TdM Beheer is gebruikt als opleveringsinspectie. ,,Dat is een ander soort opdracht. Na de Antea-rapportage is de weg kapotgereden door het zware transport.’’

Volleybalveldje
Bert Rotteveel van TdM Beheer ,,kijkt anders tegen de zaken aan, maar de gesprekken over hoe het park opgeleverd moet worden, lijken echt niet zo te verlopen zoals hij suggereert’’, aldus de eigenaren. Ook de oplevering van een perceel grond met onder andere een volleybalveldje en springkussen staat ter discussie. De VvE kocht het perceel, dat onder de hoogspanningslijn ligt, in december 2020, maar overeenstemming over de oplevering is er nog niet. ,,Het heeft 2,5 jaar geduurd om een keet verwijderd te krijgen. Op openstaande vragen krijgen we geen antwoord. TdM geeft nu aan eind van de maand te kunnen leveren. De VvE wil echter eerst antwoord op alle gestelde vragen en de openstaande drainageproblemen oplossen.’’

VvE-secretaris Bisseling: ,,We denken zó verschillend over de oplossingsrichting, dat de rechter nu maar een besluit moet gaan nemen. Duidelijkheid is nu belangrijk.’’ Na de vraag of hij nog wel met plezier op het park in Akkrum woont, volgt een pauze. Dan antwoordt Besseling: ,,Ja, toch wel, dat is wel zo. Ik heb een prachtig plekje en ik woon er zeker met plezier, maar ik zal blij zijn als die duidelijkheid er eindelijk is’’.

Rotteveel: ,,Vervelend voor alle eigenaren’’
Bert Rotteveel van TdM Beheer vindt het ,,bijzonder vervelend dat er discussiepunten zijn met het bestuur van de VvE. Vooral voor alle eigenaren. Het park ziet er ons inziens goed uit, functioneert goed en wij krijgen dagelijks zeer tevreden gasten in de receptie en wij zorgen ook dat de eigenaren een goed verhuurrendement maken. Wij betreuren de gang naar de rechter en zien de uitkomst met vertrouwen tegemoet. Echter blijft bij ons altijd voorop staan dat in overleg dit soort zaken oplossen de grote voorkeur heeft.’’


Zes jaar bouwen? ''Dat wordt een ramp''

VvE-leden van Tusken de Marren in Akkrum vrezen voor de uitbreidingsplannen aan hun kant van de Meinesleat, die volgens de planning van TdM Beheer in drie jaar kunnen worden gerealiseerd. Met nog eens 195 huizen komt het totale aantal op 286 eenheden. VvE-secretaris Rob Bisseling plaatst vraagtekens bij de bouwperiode van drie jaar aan de noordkant en nog eens zo’n periode aan de zuidkant van het doorgaande vaarwater. ,,De realisatie van ons park duurt nu al veertien jaar’’, zegt hij bedachtzaam. Een van de eigenaren, die anoniem reageren, zegt het anders: ,,Als die mensen in Akkrum gaan bouwen, dan wordt het een ramp.’’


Foto's: Dick Helders/Noordoost.nl/Alex J. de Haan

231225 Akkrum TuskendeMarren c DickHelders 1  1000

Er is één reactie:

  • Minsken dy't mei dizze Rotteveel te krijen ha binne benaud foar him, dat seit wat oer de man syn gedrach en handeljen. En hy mei dan ek de rest fan Akkrum ferniele...

    Eade

(advertentie)