Akkrum.net

De eerste acties tegen de uitbreiding van recreatiepark Tusken de Marren in Akkrum worden voorbereid. Een aantal inwoners van Akkrum heeft de koppen bij elkaar gestoken. Zij kunnen zich niet vinden in de plannen van initiatiefnemer Bert Rotteveel om nog eens 195 vakantievilla’s en woonarken bovenop de bestaande 96 recreatiewoningen aan de Meinesleat realiseren.

,,Van veel verontruste dorpsbewoners hebben we reacties gekregen. Ze schrikken van de omvang van de plannen en ze hebben zorgen over de impact voor het dorp. Het is nu zaak om de gemeenteraad hier over te informeren en in beweging te krijgen”, vertelt woordvoerder Jetske de Blaauw. De initiatiefgroep is benieuwd naar de reacties van andere inwoners van Akkrum en Nes. ,,Wie zijn geluid wil laten horen of suggesties heeft, kan mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..’’

Inloopbijeenkomst

Op een inloopbijeenkomst kunnen inwoners van Akkrum en Nes kennis nemen van de vernieuwde plannen voor uitbreiding van het recreatiepark. Aanvankelijk zou de vergadering in november worden gehouden, maar de precieze datum is nog niet bekend. De toezegging kwam van initiatiefnemer Bert Rotteveel nadat burgemeester en wethouders van Heerenveen constateerden dat de uitbreiding van het huidige park met 195 vakantiewoningen en woonarken ,,op hoofdlijnen stedenbouwkundig aanvaardbaar is’’. Het college bereidt nu een geactualiseerd ontwerp-bestemmingsplan en brengt dat daarna in de inspraakprocedure

Het allereerste bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Recreatiepark Tusken de Marren is in het jaar 2010 door de inmiddels opgeheven gemeente Boarnsterhim vastgesteld. Het was van oorsprong een gemeentelijke camping en is in 2008 via een tender verkocht aan TdM Beheer BV. De tender bestond naast een financiële aanbieding ook uit een kwalitatief plan voor de toekomst van recreatiezone Akkrum. In 2014 heeft de gemeente Heerenveen een bestemmingsplan vastgesteld, waarbij de gewenste ontwikkelingen van het eerste plan mogelijk werden gemaakt. Inmiddels zijn 96 recreatiewoningen aan de noordzijde van de Meinesleat gebouwd.

Een overzicht uit de plannen (leestijd: circa 6 minuten)

Op deze pagina een aantal citaten uit de correspondentie tussen de ambtenaren in hun advies aan het college van burgemeester en wethouders, die van de initiatiefnemers en van het college aan de gemeenteraad.

,,Initiatiefnemer wil 195 recreatie-eenheden toevoegen, zodat er voldoende financiële draagvlak komt voor de exploitatie van centrale voorzieningen zoals een zwembad en een overdekte speelvoorzieningen met bijbehorende kleinschalige passende horeca en enkele algemene ruimten.’’

,Het nu geldende bestemmingsplan geeft via diverse wijzigingsbevoegdheden al de mogelijkheid om medewerking te verlenen aan uitbreiding van het bestaande park. De recreatiemarkt is in de afgelopen tien jaar echter gewijzigd en de recreatieproducten van nu wijken af (luxer, groter) van wat is toegelaten in het vigerende bestemmingsplan.’’

Afwijkende aantallen
,,Ook het gewenste aantal recreatie-eenheden wijkt af van wat nu in het geldende bestemmingsplan is toegestaan. Reden daarvoor is dat een nieuw inrichtingsplan is gemaakt, waarbij kwantiteit (aantal recreatie-eenheden) ondergeschikt is gemaakt aan kwaliteit van het plan. De bestemmingsplangrenzen blijven wel hetzelfde. Om het voorliggende planinitiatief mogelijk te maken is dus een nieuw bestemmingsplan benodigd.’’

,,Het Masterplan 2.0 maakt daarnaast mogelijk dat we afspraken kunnen maken over de realisatie van een dorpsstrand, een zeilplas, zwembad, overdekte speelvoorziening, bijpassende horeca en gemeenschappelijke ruimten. Mede op verzoek van inwoners van Akkrum willen burgemeester en wethouders ook graag deze voorzieningen toegevoegd zien.’’

Zwembad op plek boerderij
,,Aan de Noordzijde van het plangebied is momenteel een boerderij met melkveeproductie gelegen. Om de ontwikkeling aan de Noordzijde plaats te laten vinden is verplaatsing noodzakelijk. Hier zijn gesprekken en afspraken over gemaakt met de betreffende eigenaren. Het vinden van een nieuwe productielocatie is daarin wel essentieel. Op de plek van de boerderij staat een centrale accommodatie met overdekt zwembad, slecht weer voorziening en horeca geplant. Ook komt hier een nieuwe verbeterde entreezone met onder andere receptiegebouw en een bedrijfswoning.’’

,,Watersportvereniging AWS Eendracht in Akkrum heeft als wens om een zeilplas te creëren met een zeilcentrum. Het zeilcentrum is in het zuidwesten voorzien en heeft haar eigen parkeerterrein. Een en ander is nog wel afhankelijk van besluitvorming vanuit AWS Eendracht. Indien de watersportvereniging anders besluit zal de zeilplas in beheer blijven bij TdM Beheer’’

Drijvende villa’s
,,De 37 drijvende villa’s voegen een bijzondere recreatievorm toe aan het park. Naarmate de bebouwing verder van het dorp ligt neemt de hoogte van de bebouwing af. In het gebied met riet- en hooilanden liggen enkele rijen drijvende recreatiewoningen verscholen (aan de noordzijde). Grote delen van het gebied zijn echter onbebouwd en ingericht als natuur met enkele wandelroutes. De drijvende recreatiewoningen krijgen een moderne, natuurlijke architectuurstijl.’’

Natuurvilla’s op 4.000 m2
,,De vier natuurvilla’s vormen de gebouwde afronding van het park. Ze onderscheiden zich vooral door de vrije ligging op grote kavels (ca. 4000 m2). De villa’s mogen daarom ook groter zijn. De architectonische kenmerken zijn echter overeenkomstig de huisjes in het groen (familie). Er is in principe geen duidelijke erfinrichting, maar een natuurlijke tuin. Het kavel gaat op in haar omgeving en bestaat enkel uit gazon, riet en ruigte met een vlonder aan het water.’’

Houtsingels/-wallen
,,Belangrijke aandacht in het beeldkwaliteitsplan gaat uit naar de inrichting van de houtwallen die het recreatiepark visueel afschermen van het buitengebied. Daarom is aan de randen van het park (noord- en zuidzijde) een houtwal gepland. Overig opgaand groen bestaat uit erfbomen nabij de huisjes, bomen in natuurparken, bosjes en hagen als erfscheiding. Nabij de drijvende villa’s zijn twee gezamenlijke parkeerplaatsen voorzien, deze worden door houtsingels aan het oog onttrokken. Belangrijk is dat de houtsingels of-wallen qua beplanting overeenkomen met de in dit gebied vaker voorkomende houtwallen. Daarom is een zekere breedte en het gebruik van streekeigen beplanting als voorwaarde gesteld (beeldkwaliteitsplan).’’

Geen permanente bewoning
In de plannen mogen maximaal 195 recreatie-eenheden worden toegevoegd. Ook wordt bepaald dat minimaal 75 procent van de te realiseren recreatie-eenheden zal worden verhuurd en dat permanente bewoning van de recreatiewoningen – langer dan drie maand - niet is toegestaan

De bouwer
Aannemingsmaatschappij Friso BV en dochter Friso Bouwgroep uit Sneek zijn bij de uitvoering van de plannen betrokken.

Illustratie: FP

2 reacties:

 • Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, kom op foar ús belang as mienskip. Dit mei net barre, oars hat it grutte jild wûn en de gewoane minsken yn Akkrum ferlern.  Rein

  Gewijzigd op maandag, 27 november 2023 11:41 door Alex J. de Haan.
 • Het is mij niet duidelijk uit dit artikel wat de zorgen zijn voor het dorp?
  Overlast van de vakantiegangers? 
  In ieder geval zal het voor de leefbaarheid van het dorp prima zijn. Immers de winkels en horeca, die in vele vergelijkende dorpen zieltogend zijn en moeten sluiten, hebben een grotere kans op bestaanszekerheid. Daar profiteert het hele dorp toch van?
  Een zwembad in het dorp? NIets mis mee toch? 
  Ik hoor mensen het afkeuren omdat er woningen gebouwd moeten worden in het dorp. JA. Natuurlijk moet dat. Maar deze vergunning lag er toch op zich al jaren. Dat is een geheel andere zaak? 
  Enfin. Ik ben oprecht benieuwd naar "zorgen over de impact voor het dorp"

(advertentie)