Akkrum.net

Langs de afrit van de A32 verrijst een nieuw transformatorstation van Liander.

Het centrum van Akkrum staat de komende vier maanden op de kop voor de verzwaring van stroomkabels en gasleidingen. Het werk geldt als voorbereiding van de herinrichting van de Tsjerkebleek en omgeving. Het vijftig jaar oude gasleidingnet in het dorpscentrum is over een lengte van duizend meter in elk geval aan vervanging toe. Het elektriciteitsnet wordt over twee kilometer verzwaard om de levering van stroom veilig te stellen.

Met gestuurde boringen langs de Terptsjerke wil netwerkbeheerder Liander de overlast zoveel mogelijk beperken. Aannemer Baas uit Drachten voert de werkzaamheden uit. Alle kabels en leidingen in het gebied worden omgelegd of vervangen. Het werk begint op maandag 3 april 2023, eind juli wil de aannemer het project afronden.

De bewoners van de 180 adressen langs het tracé kunnen tijdens de werkzaamheden stroom, water en gas blijven gebruiken. Waar nodig worden de huisaansluitingen aangepast. Bewoners krijgen daarover persoonlijk bericht. Het wegverkeer zal de komende maanden ook hinder van het werk ondervinden. Op sommige momenten zal de weg helemaal gestremd zijn. Voor voetgangers en fietsers wordt over opgebroken weggedeelten planken neergelegd.

Het werk begint op maandag 3 april 2023 in de Widestege en op het Heechein. In vier fasen wordt naar de Bûterwâl gewerkt (fase 2), vervolgens via Dringelstrjitte naar Om ‘e Toer (fase 3), daarna via de Ljouwerterdyk en Ulbe Twijnstrawei naar de sportvelden en de haven (fase 4).

Start aanleg stroomstation Liander langs rijksweg

De eerste werkzaamheden voor het nieuwe stroomstation van netwerkbeheerder Liander langs de A32 in Akkrum zijn gestart. Het terrein is bouwrijp gemaakt. Medewerkers van DJ Hekwerk in Heerenveen hebben deze week een 205 meter lang hekwerk geplaatst. De start van het transformatorstation zelf begint binnenkort.

Meer daarover in het bericht op Akkrum.net van 10 februari 2022.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan - Illustratie: Baas Drachten

230329 Akkrum gas stroom vervangen

Nog geen reacties.

(advertentie)