Akkrum.net

Vrijwilligers van AWS Eendracht maken een begin met de renovatie van de verenigingshaven.

Watersportvereniging AWS Eendracht in Akkrum heeft de medewerking van de gemeente nodig om de verenigingshaven te renoveren. In een brandbrief aan het gemeentebestuur van Heerenveen wordt de problematiek toegelicht. Ruimtegebrek en ,,de erbarmelijke staat’’ van het douche- en toiletgebouw zijn urgent. ,,De kwaliteit en de uitstraling van het gebouwtje is echt slecht. Mede namens de gemeente zijn wij gastheer en -vrouw voor watersporttoeristen in Akkrum en Nes. De staat waarin onze sanitaire voorziening verkeert, is verre van representatief’’, aldus het watersportbestuur.

AWS Eendracht dringt al langer aan aan op de aankoop van de groenstrook naast de haven, maar tevergeefs: de gemeente wil dat vooralsnog niet. In de brandbrief vraagt het verenigingsbestuur om een gesprek met het gemeentebestuur om de nijpende situatie te bespreken.

In de plannen van AWS Eendracht is op de groenstrook ruimte voor een nieuw toiletgebouw met leslokaal. Het rooien van bomen en struiken op de strook is nodig voor de opslag van eigen zeilbootjes en materialen. Als ze niet gebruikt worden, liggen ze op de kopse kant van de steigers tegen de struiken aan. ,,Er is echt sprake van een groot probleem. Er is geen ontkomen aan dat er voor het ruimtegebrek een oplossing moet komen’’, aldus voorzitter Pieter van der Mark in de brief aan het gemeentebestuur.

Start
Met een hele ploeg vrijwilligers is AWS Eendracht zaterdagochtend 3 februari alvast aan de slag gegaan met de werkzaamheden, die in het kader van de vernieuwingen wel uitgevoerd kunnen worden. Het gaat om de renovatie van de oeverwal in de verenigingshaven. Met vereende krachten zijn de diverse boten voor het jeugdzeilen verplaatst, zodat de aannemer, die op korte termijn van start gaat, de ruimte heeft om de steiger te stallen. De steiger is relatief nieuw en wordt na vernieuwing van de walbeschoeiing teruggeplaatst.

De walbeschoeiing is onderdeel van een grotere renovatie van de haven. Naast de wal, worden ook de vingersteigers vernieuwd.

Foto's:AWS Eendracht

Nog geen reacties.

(advertentie)