Akkrum.net

2017: Een pontje tussen de verenigingshaven van AWS Eendracht en jachthaven Tusken de Marren in Akkrum. De veerdienst met ponton werd ingezet tijden het evenement Akkrum Opent!, dat de start vanhet watersportseizoen markeert.

De Akkrumer Watersportvereniging (AWS) Eendracht wil een leslokaal met sanitaire voorzieningen op het terrein van de verenigingshaven bouwen. Tijdens de ledenvergadering van donderdag 9 november 2023 wil het bestuur van de leden horen aan welke eisen de accommodatie moet voldoen. Insteek is dat het huidige douche- en toiletgebouwtje wordt vervangen,

Het leslokaal en de sanitaire voorzieningen zouden in een semi-permanent gebouw moeten worden ondergebracht. Reden is dat voor het gebied aan de kop van de Meinesleat volop plannen zijn, maar nog niet duidelijk is wat er precies kan worden gerealiseerd. Complete nieuwbouw zou volgens het bestuur van AWS Eendracht kapitaalvernietiging zijn, omdat de kans bestaat dat het onderkomen toch naar een andere plek gaat. Eerder al kreeg de vereniging het aanbod van de eigenaar van recreatiepark Tusken de Marren om een eigen clubgebouw in het nieuwe park aan de zuidkant van de Meinesleat te realiseren.

,,Met het huidige gebouw op onze verenigingshaven is een hoop mis: scheuren, instabiel dak, gedateerd sanitair. Eventuele renovatie kan dat leed verzachten. Desondanks zijn we niet in
staat om onze gasten en onze ligplaatshouders een douche of überhaupt warm water, noch een comfortabel toilet aan te bieden’’, aldus het bestuur in een schrijven aan de leden.

In het leslokaal kunnen bijeenkomsten voor het jeugdzeilen worden gegeven, alsmede navigatiecursussen of instructie-avonden voor leden voor het onderhoud van hun boot. Insteek van de inventarisatie onder de leden is om in het voorjaar van 2024 een definitief besluit over een nieuw onderkomen te nemen

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)