Akkrum.net

Bureau De Steekproef in Zuidhorn start dinsdagochtend een uitgebreid archeologisch booronderzoek in en rond het centrum van Akkrum. Medewerkers zetten boringen op 65 punten in een gebied rondom het Heechein en de Buorren, dat zich uitstrekt van het evenemententerrein bij de passantenhaven tot aan de Himdyk.

De eerste boring wordt dinsdagochtend tegenover de Geldmaat aan de Buorren gezet. Op bijgaande plattegrond staan alle te onderzoeken plekken, die van 1 tot en met 65 zijn genummerd. De meeste boringen zijn op gemeentegrond. Een enkele keer zal op particuliere grond worden gewerkt. Afhankelijk van hoe dat werk loopt, gaat bureau De Steekproef de komende week door om de overige boringen uit te voeren.

Het archeologisch veldonderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de opbouw van de ondergrond. In combinatie met bureauonderzoek wil de gemeente Heerenveen op deze manier bekijken of het gebied van archeologische betekenis is. Tijdens een eerder onderzoek aan de Mounewei in Akkrum vond De Steekproef drie complete paardenskeletten.

Twee verkeersregelaars en een actiekar worden ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Illustratie: De Steekproef Zuidhorn

Nog geen reacties.

(advertentie)