Akkrum.net

Ondanks bezwaren van de grondeigenaar handhaaft de gemeente Heerenveen het voorkeursrecht op landbouwgronden ten noorden van Akkrum. De gemeenteraad heeft donderdagavond 25 januari 2024 twee bezwaarschriften van de betrokken melkveehouders ongegrond verklaard. Beiden waren vergevorderd met de onderhandeling over aan- en verkoop. Het voorkeursrecht verstoort dat proces, omdat de drie percelen sinds de aanwijzing als eerste aan de gemeente aangeboden moeten worden.

De gemeente Heerenveen vindt de stap noodzakelijk voor de realisatie van driehonderd betaalbare woningen in Akkrum-Nes. De aanwijzing is bedoeld om speculatie tegen te gaan en stelt de gemeente in staat de regie te behouden over de ontwikkeling van woningbouw, zo luidt de motivatie. Ondanks het bezwaar en de wens van melkveehouders om transactie te voltooien, handhaaft de gemeente daarom het voorkeursrecht.

Nadat hij zijn melkveehouderij in 2017 beëindigde, verkocht de betrokken melkveehouder het grootste deel van zijn landerijen aan een collega in het dorp. Op het moment dat de gemeente het voorkeursrecht op de grond vestigde, waren beiden in vergevorderd stadium over de verkoop van de resterende opstallen met drie percelen weiland. Het gaat om een ligboxenstal, werktuigenberging, die nu worden verhuurd. Mocht de voorgenomen verkoop niet doorgaan, dan stellen ze de gemeente aansprakelijk voor eventuele schade.

De bezwarencommissie concludeerde dat het bezwaar tegen het collegebesluit niet-ontvankelijk is. Burgemeester en wethouders hebben volgens de commissie op rechtmatige wijze het voorkeursrecht toegepast. De commissieleden erkennen de impact op lopende onderhandelingen, maar benadrukken dat het voorkeursrecht geen definitieve verkoop belemmert. De gemeenteraad nam het advies van de bezwarencommissie donderdag met een hamerslag over.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

Zakelijke vriend

(advertentie)