Akkrum.net

Het vuurtorenlicht van Folkert Kuipers uit Akkrum brandt sinds afgelopen nacht een week lang symbolisch op de toren van het jubilerende warenhuis Vanderveen in Assen. De eigenaren brengen een eerbetoon aan de emigrant, die zich in Amerika Frank Cooper noemde en in 1896 het toen grootste warenhuis ter wereld in New York liet bouwen. Vanderveen startte een jaar later in Assen en viert in 2022 het 125-jarig bestaan. Het Drentse warenhuis is na De Bijenkorf in Amsterdam het grootste van Nederland.

De vuurtorenlamp is vrijdagavond voor het eerst ontstoken. Het felle licht is te zien op het deel van het warenhuis, dat ontworpen is door de befaamde architect Prof. Dr. Herman Hertzberger. Hij was in 2011 winnaar van de RIBA Gold Medal, mondiaal de hoogste onderscheiding voor architecten. De toren is geïnspireerd op de hoektoren van warenhuis Harrods London en heet de ‘Wellness Toren’. In de drie studio’s in de toren worden massage, pedicurediensten en visagie aangeboden.

Op de hoogste verdieping van het warenhuis gaf de stichting Akkrum Ald en Nij zaterdag 30 april 2022 een inleiding over Folkert Kuipers en zijn avonturen in Amerika én Akkrum, waar hij onder andere wooncomplex Coopersburg voor armlastige dorpelingen liet bouwen. Anne Dykstra verzorgde de inleiding. Voorzitter Bart Dikkerboom en bestuursleden Douwe van der Meulen en Pier van der Heide gingen mee. Volgens warenhuiseigenaar Nico Vanderveen was het ,,een gedenkwaardig Kadetje Cultuur vandaag!''

In de jubileumshop van het Asser warenhuis wordt ook het boek verkocht, dat in 2018 over het New York-evenement in Akkrum-Nes is gemaakt. Het warenhuis van de Siegel-Cooper Department Store New York wordt gezien als de moeder van de grote Amerikaanse warenhuizen. Geïnspireerd door dit warenhuis organiseert Vanderveen komende week allerlei jubileumactiviteiten.

 

,,In tige slagge Akkrumer Broodje Cultuur''

Pier van der Heide vertelt dat de dag in Assen ,,bysunder goed slagge is. Der wiene sa’n 25 gasten, dy’t harren oanmeld hiene. De minsken hongen oan de lippen fan Anne Dykstra, dy’t in hiel moaie lezing joech yn twa parten ferdield:  Folkert Kuipers/Frank Cooper en Coopersburg foar it skoft en nei it skoft it part oar de warenhuzen fan Siegel en Cooper yn Amearyka.'''
 
,,Der wie sels noch in persoan dy’t yn Akkrum wenne hat. Dat wie Maarten Visser, dy no yn Assen wennet. Hy wenne foar de oarloch yn Den Helder en is mei mear famylje nei Akkrum flechten. Hy hat fiif jier yn it hûs oan it Heechein wenne, dêr't Freddy Beimers syn skuon- en sportwinkel hie en no wennet. Nei de oarloch binne sy wer nei Den Helder werom gien. Hy wist noch in soad nammen op te neamen, wylst hy op de jonge leeftiid - fan syn fiifde oant syn tsiende - yn Akkrum as ”asylsiker” wenne hat, sa as hy it sels neamt. Hy wurdt ynkoarten 87 jier. Koartom, in moaie dei mei in fleuchje reuniëgefoel'', aldus Van der Heide.
 

Foto en bewerking: Jacco Richters

In het tabloid 'Dit is Assen' staat een verhaal met foto's over het jubilerende warenhuis Vanderveen en het warenhuis van Folkert Kuipers uit Akkrum.Assen WarenhuisVanderVeen FolkertKuipers tabloid DitisAssen 20042022 1000

 

Nog geen reacties.

Zakelijke vriend

(advertentie)