Akkrum.net

Lisdodden in het water van het Burstumerrak in Nes (H)

Een proef op het boereninitiatief Akkrumer Goedland moet uitwijzen of de teelt van lisdodden rendabel kan worden gemaakt. Ze kunnen worden gebruikt voor het maken van isolatiemateriaal voor huizen en patatbakjes. Met het zaaien van zaad op een nat perceel veenweide van is tijdens een feestelijke bijeenkomst het officiële startsein gegeven. Het perceel ligt in de polder vlakbij de boerderij van Sjoerd Miedema, die samen met zoon Douwe Miedema het agrarisch bedrijf De Nije Mieden runt.

Natte teelten, zoals die van lisdodden, zijn misschien de toekomst voor veenweidegebieden, verwachten de Miedema’s. Het waterpeil moet omhoog om te zorgen dat de veenbodem minder snel inklinkt. Vooral de inklinking zorgt voor een grote uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2. De lisdodden zijn een goede basis voor isolatiematerialen in de bouw. Op andere plaatsen in Friesland en elders in Nederland lopen al een aantal jaren soortgelijke initiatieven. ,,Ook kun je er bijvoorbeeld patatbakjes van maken, composteren, verhakselen en als strooisel gebruiken in veestallen.’’

In zijn reactie benadrukte de aanwezige gedeputeerde Douwe Hoogland benadrukte het belang van creatief denken met de gemeenschap en gericht op de toekomst. Het Akkrumer Goedland heeft verscheidene de plannen voor het 200 hectare grote gebied. In het gebied wordt nu nog geboerd door Aen-Age Jongbloed, een reguliere melkveehouder met 360 koeien, en Sjoerd Miedema, een biologische boer met 200 koeien. Daarnaast ligt een deel van het land van drie andere boeren in de polder.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

Zakelijke vriend

(advertentie)