Akkrum.net

Mienskipssintrum Leppehiem in Akkrum wil de samenwerking met zorgcentrum Het Bildt in Sint Annaparochie uitbreiden. Beide zorgorganisaties doen al een deel van de inkoop en de opleidingen samen. Nu wordt ook gekeken naar het takenpakket van de stafleden en van de ondersteunende diensten. Komend najaar volgt een besluit.

,,Als je naar de toekomst kijkt, dan moeten we als zorginstellingen meer werk verzetten, met minder mensen en minder budget. Door krachten te bundelen, denken we voordelen te realiseren en deskundigheid te bevorderen’’, aldus een toelichting. De samenwerking gaat niet ten koste van arbeidsplaatsen, maar is gericht op het vergroten van de capaciteit van de staf en ondersteunende diensten van beide organisaties.’’

Zorgcentrum Het Bildt heeft 290 medewerkers en ongeveer 100 bewoners. Leppehiem heeft 250 medewerkers en ongeveer 180 bewoners. Het zijn vergelijkbare, kleine zelfstandige zorgaanbieders. ,,Dat maakt dat we elkaar in regionale samenwerkingsverbanden gemakkelijk weten te vinden en elkaar zo goed mogelijk helpen. Dat doen we al jaren en dat bevalt goed. We stemmen af over de aanpak, wisselen informatie uit over bijvoorbeeld inkoop en werken op sommige terreinen heel concreet samen, zoals opleidingen.’’

Ook naar de werving en selectie van personeel wordt kritisch gekeken. Beide organisaties hebben kleine afdelingen, waarvan wordt verwacht dat samenwerking meer armslag oplevert. ,,Op die manier kunnen we de ontwikkelingen beter het hoofd bieden en het primair proces beter ondersteunen.’’

Beide zorginstellingen hebben het uitgangspunt om bij iedere vorm van samenwerking de eigenheid en identiteit van de organisaties te behouden. Namen, uitstraling en lokale verbondenheid blijven bestaan.

Foto's:Akkrum.net

Nog geen reacties.

Zakelijke vriend

(advertentie)