Akkrum.net

Een bijzonder transport kwam zaterdag door Akkrum en Nes. Schapenhouder Uiltje Bouma uit Nes (H) vervoerde twee rammen van zijn boerderij aan de Sodumerdyk naar de andere kant van het spoor in Akkrum. Plaats van bestemming was de boerderij van melkveehouder Joost de Jong, die ook schapen houdt. Bouma vervoerde de rammen in een aanhangwagentje achter zijn quad met speciaal gefabriceerde kooi van wapeningsstaal en steigerbuis.

 De beide rammen komen eerst bij De Jong op stal te staan en worden later in de kudde gezet om de ooien te bevruchten. Bouma zelf heeft thuis nog zo’n twintig schapen, die dit jaar negentien lammeren gaven. Voorheen had hij zo’n duizend schapen, net als ‘omkesizzer’ Jehan Bouma uit Aldeboarn. De laatste is voorzitter van de stichting, die ijvert voor maatregelen voor schapenhouders tegen de wolf. ,,Wy binne lêstendeis nei Denemarken west. Dêr hie in skippehâlder in stek fan 25 kilometer van it ryk krigen. Ik ha sa’n stroomtrie fêstpakt en sei: dêr stiet noch minder stroom op as by my thús’’. Uiltje Bouma maakt zich zorgen over de komst van de wolf. ,,Ik bin hiel benijd hoe dit alles ôfrint.’’

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

Zakelijke vriend

(advertentie)