Akkrum.net

De Zijlstra’s waren dolblij met hun winst in de A-klasse bij de heren. Op de foto vallen vader Sippie en zoon Heiko elkaar in de armen, terwijl zoon Hedser al naar zijn fans loopt.

Met overmacht heeft de familie Zijlstra de Akkrumer Merkepartij van zondag 26 juni 2022 gewonnen. Moeder Richtsje Zijlstra pakte in de A-klasse bij de dames de volle winst met Wieke Visser en Hedwig Wiersma. Vader Sippie en hun zonen Hedser en Heiko waren oppermachtig in de A-klasse van de heren. De emoties kwamen na de laatste bal vrij: de mannen waren dolblij en vielen elkaar enthousiast in de armen.

Frans de Boer, die met Jan Sytsinga en Roy Bouknegt de B-klasse won, werd in Akkrum tot Koning gekroond. Koningin werd Trea van der Kooij. In de C-klasse pakte zij met Elizabeth Visser en Jitcia Tamminga de eerste prijs. In de jeugdcategorie werd eersteprijswinnaar Bas Bouknegt tot Prins uitgeroepen, derdeprijswinnaar Alieke Wijma werd Prinses.

Het bestuur van Us Keatsen was blij dat de Merkepartij na drie jaar weer georganiseerd mocht worden. De coronapandemie gooide tweemaal roet in het eten. De edities van 2020 en 2021 mochten vanwege de strenge locdownmaatregelen niet worden gehouden. Met acht volle lijsten bij de heren, dames en jeugd was het aantal deelnemers weer groots. De partij werd De partij werd onder mooie weersomstandigheden gespeeld. Het publiek op en achter de banken langs de kaatsvelden genoot met volle teugen.

De prijswinnaars:

Heren
A-klasse:
1e prijs: Sippie Zijlstra, Hedser Zijlstra en Heiko Zijlstra
2e prijs: Gauke Postma, Germ Postma en Erwin Knol
3e prijs: Johan Binnema, Arnold Swiersema en Sybren Visser

B-klasse:
1e prijs: Frans de Boer (Koning), Jan Sytsinga en Roy Bouknegt
2e prijs: Herman Gaarman, Mark Goerres en Sjouke Pieter Visser
3e prijs: Michel Geertsma, Elio Huisman en Gerard Lok

C-klasse:
1e prijs: Henk Kroes, Arjen Jonker en Jacob Wiersma
2e prijs: Bauke Rinzema en Jens Tamminga
3e prijs: Philip Schippers, Klaas Groen en Luc Pen

D-klasse:
1e prijs: Klaas Hallema, Marco van der Kooij en Willem Kraaij
2e prijs: Stefan Buikema, Taeke Westra en Frederik Streekstra
3e prijs: Amerens Steensma en Quinten Bonfrère

Dames
A-klasse:
1e prijs: Richtsje Zijlstra, Wieke Visser en Hedwig Wiersma
2e prijs: Wendy Koerts, Marit Tamminga en Ekelien Beimers
3e prijs: Jildou Eelsingh, Sandra Lettinga en Jannie Meijer

B-klasse:
1e prijs: Jetske van 't Blik, Femke van Huizen en Karin van Huizen
2e prijs: Jildou de Witte, Rianne de Witte en Rixt Hijlkema
3e prijs: Ingrid Bosma, Janet de Jong en Ellen Ybema

C-klasse:
1e prijs: Trea van der Kooij (Koningin), Elizabeth Visser en Jitcia Tamminga
2e prijs: Helena Pen, Gerda Dijkstra en Renske Streekstra
3e prijs: Fenna Hijlkema, Lotte Asberg en Demi Westra

Jeugd
1e prijs: Bas Bouknegt (Prins), Nynke Binnema en Marijke Wijma
2e prijs: Merle Gaarman, Ane-Egbert de Jong en Feline Sijperda
3e prijs: Lucas Pen, Alieke Wijma (Prinses) en Jordy Groen

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Gauke Postma slaat op. Achter hem broer Germ Postma en vooraan staat Heiko Zijlstra klaar om de bal op te vangen220625 Akkrum kaatsen Merkepartij finale opslag 1000

 

Arnold Swiersema geeft aan waar de kaats komt te liggen.220625 Akkrum kaatsen Merkepartij finale kaats 1000

 

André Nutterts slaat op, Sippie Zijlstra wacht af.220625 Akkrum kaatsen Merkepartij finale AndréNutterts SippieZijlstra 1000

 

Freddy Beimers pakt een retourbal. Gauke Postma kijkt hoe dat uitpakt.220625 Akkrum kaatsen Merkepartij finale Freddy Beimers 1000

 

Heiko Zijlstra probeert de bal met zijn voet te keren.220625 Akkrum kaatsen Merkepartij voetbal 1000

 

Alle kranswinnaars220627 Akkrum Merkekeatsen kranswinnaars

Nog geen reacties.

(advertentie)