Akkrum.net

Aise en Anneke Bouma uit Nes (H) doen zaterdag mee aan de jaarlijkse hengstenkeuring van de Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden-Stamboek in Harich. De jonge hengst Lútsen fan de Greidpleats – een zoon van de hengst Nane 492 - is een van de honderden Friese paarden, die tijdens het driedaags evenement wordt gekeurd. In het verleden hebben de Bouma’s ook wel hengsten naar de keuring gebracht, maar zonder resultaat. Met de merries had het paar wel veel succes.

Ook Bauke de Boer uit Nes is van de partij. Hij doet mee met de hengst Hylke van Bokkum, een van de paarden die hij op zijn bedrijf aan de Bokkumer Omwei heeft lopen. De vader van de jonge hengst, die in 2018 is geboren, is Omer 493.

In een kleurrijk portret laat Omrop Fryslân zien waar Aise en Anneke Bouma hun hobby in de praktijk brengen. De ligboxenstal aan de Soarremoarre telt nu nog zeven Friese paarden. Vier ervan zijn verkocht, maar drie merries zijn weer drachtig. Aise Bouma verheugt zich nu alweer op de komst van de nieuwe borelingen.

Still: uit de video van Omrop Fryslân

Nog geen reacties.

(advertentie)