Akkrum.net

Herman Gaarman (l) en Gauke Postma werden winnaars in de A-poule.

Gauke Postma en Herman Gaarman zijn zondag 12 juni 2022 winnaars in de A-poule van de Douwe Beimers Strjitkeatsparty geworden. Ze bleven de uiteindelijke nummers twee Heiko Zijlstra en Jitse Oenema de baas. In de B-poule sloegen Marcel Postma en Gerard Lok zich naar een verdienstelijke eerste plek. Hedwig Wiersma en Femke Oenema werden tweede.

De  zesde editie van de Douwe Beimers Strjitkeatsparty trof stralend weer. De eerste, zachte ballen werden om 12:00 uur weer op het Heechein in Akkrum geslagen. De weersomstanidgheden waren perfect. Met zestien partuur hadden Us Keatsen een volle lijst.

De prijswinnaars kwamen uit Akkrum, rtenzij anders vermeld:

A-klasse:
1.Gauke Postma & Herman Gaarman (Nes H.)
2. Heiko Zijlstra & Jitse Oenema
3. Hedser Zijlstra & Jelmer Oenema
4. Wieke Visser (Jirnsum) & Sjoerd Boonstra

B-klasse:
1. Marcel Mulder & Gerard Lok (Heerenveen)
2. Hedwig Wiersma & Femke Oenema
3. Miranda Waringa en Thekla Viëtor
4. Piter Vellinga & Jelte Jan Steensma

Foto's/video: Us Keatsen

Winnaars in de B-poule werden Marcel Mulder (l) en Gerard Lok.B-poulewinnaars

 

Nog geen reacties.

(advertentie)