Akkrum.net

De omschakeling van sporthal naar multifunctioneel centrum is voor de Utingeradeelhal in Akkrum reden om een nieuw logo te lanceren. Een van beide klavertjes uit het oude logo is vervangen door een muzieknoot, die de muzikale optredens in de hal symboliseert. Ook is de kleur van rood naar blauw gegaan. Na veertig jaar vond het bestuur het hoog tijd om het logo in een nieuw jasje te steken.

,,De hal krijgt steeds meer het karakter van een multifunctioneel centrum. Na de coronapandemie zijn er tal van sport- en culturele activiteiten georganiseerd. Daarmee voldoen we aan een behoeftde in de dorpen Akkrum en Nes’’, aldus het bestuur. Grafisch ontwerper Joke Krist, die het nieuwe logo maakte, koos voor de muzieknoot vanwege de muzikale activiteiten, die regelmatig in de hal worden georganiseerd. ,,Het beeldmerk laat de mulifunctionele kant van de hal zien'', vertelt Joke Krist. In het logo staat de bal voor sport en spel, het klavertje voor diverse vormen van vertier, het net voor de sporten, waarbij een net wordt gebruikt, en de muzieknoot voor concerten en muzikale optredens. Voor twee tinten blauw is gekozen, omdat de entree van de Utingeradeelhal in die kleur is geverfd, terwijl de sportvloer ook blauw is.

Plannen
Het bestuur wil de Utingeradeelhal, die veertig jaar geleden grotendeels door het dorp zelf is gebouwd, uitbreiden met een podiumzaal met driehonderd zitplaatsen. Eerdere plannen zijn wel gesmeed, maar vanwege geldgebrek niet uitgevoerd. ,,We hopen onze wens de komende tijd uit te werken tot een realistisch plan, waarin het oorspronkelijk doel van de hal voor de toekomst geborgd blijft: het kunnen blijven bieden van sport, cultuur en activiteiten voor de inwoners van Akkrum en Nes.’’

Logo: Joke Krist

Nog geen reacties.

(advertentie)